Heeft u een vraag over topcapital? Mogelijk is deze reeds eerder gesteld. Zie daarvoor de lijst hieronder.

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord!

Over topcapital

topcapital is in 2007 opgericht door Peter van der Slikke en Patrick Bontje. Zij konden zich met de gang van zaken in het bankwezen niet meer verenigen. Daarom besloten zij een andere en meer klantgerichte koers te gaan varen.

Lees hier meer over hoe het allemaal begon.

iBeleggen is onderdeel van topcapital. Rond 2011 bestond er een groeiende behoefte onder onze relaties om ook voor hun familieleden en vrienden met minder grote vermogens onze diensten aan te bieden. Uit deze behoefte is iBeleggen ontstaan.

In totaal beheert topcapital ruim 1 miljard euro aan belegd vermogen. Hiermee behoort topcapital tot de top 10 grootste onafhankelijke vermogensbeheerders van Nederland. Dit is geen doel op zich, maar het gevolg van eerlijk en open zaken doen.

topcapital heeft circa 500 relaties en groeit jaarlijks met circa 10%.

Vermogend zijn betekent vrijheid, onafhankelijkheid en in veel gevallen extra ruimte om van het leven te genieten. Maar het betekent voor u ook de nodige verplichtingen, aandacht en werk. Heeft u zich voldoende verdiept in de achtergrond en de werkelijke rendementen van uw vermogensbeheerder? Maakt u geen onnodige kosten? Belegt u wel in de juiste producten? Neemt u de juiste beslissingen? Volgt u wat er in de markt gebeurt?

Het is ons doel om u die vragen en zorgen uit handen te nemen en u bij te staan als vermogensadviseur, financieel coach en sparring partner. Echt onafhankelijk, altijd begrijpelijk en heel persoonlijk.

Wij zijn 100% onafhankelijk en zijn geen onderdeel van een ander bedrijf. Onze enige inkomstenbron is de vergoeding die u als klant aan ons betaalt. Wij hechten zeer aan deze onafhankelijkheid omdat het ons alle vrijheid geeft om de belangen van onze relaties echt centraal te stellen.

Aan ingenieuze financiële producten, veelbelovende constructies en mooie beloftes geen gebrek. Toch gaat het er uiteindelijk om wat er daadwerkelijk aan rendement wordt gerealiseerd. Zelfs marktconforme prestaties blijken voor veel financiële instellingen onhaalbaar, vooral over een wat langere periode. Hoe dat komt?

Financiële adviezen worden vaak gestuurd door provisies en vergoedingen. Banken verdienen goed aan beleggingsfondsen, speciale producten, transacties en vermogensbeheer. Ze hebben er nog steeds geen belang bij om goedkope alternatieven zoals indexfondsen onder uw aandacht te brengen. Hoe dat precies zit, leggen wij u graag uit in een persoonlijk gesprek.

Wij borgen onze onafhankelijkheid door enkel en alleen van onze relaties een vergoeding te vragen. Wij wensen op geen enkele manier inkomsten uit andere hoofde te ontvangen omdat hiermee onze onafhankelijkheid in het geding zou zijn. Omdat wij dit ook in ons contract en algemene voorwaarden hebben vastgelegd, kunnen wij hier ook door de toezichthouders op worden gecontroleerd.

Ook topcapital is een commerciële onderneming – alleen verdienen we niets aan de producten die wij u adviseren en ook niet aan de effectentransacties die wij voor u uitvoeren. Dat hebben we zorgvuldig in onze algemene voorwaarden en de beheerovereenkomst vastgelegd. Onze winst wordt bepaald door uw waardering. Alleen zo blijven we gegarandeerd echt onafhankelijk.

Met onze beleggingsfilosofie Slow beleggen. Met onze uitstekende bereikbaarheid en persoonlijke benadering. Met onze ontspannen manier van vermogensbeheer. Wij zullen nooit enige druk op onze (toekomstige) relaties uitoefenen. Wij hechten niet alleen aan onze, maar ook aan uw vrijheid.

Ons logo symboliseert onze dienstverlening. De zwarte pijltjes staan voor de financiële sector:  standaardoplossingen, onpersoonlijk, eigenbelang voorop. topcapital is het rode pijltje. Wij doen het graag anders. Met maatwerkoplossingen en persoonlijk contact. Maar vooral met echt onafhankelijk vermogensbeheer.

Duurzaamheid wordt met de dag belangrijker. Consumenten kiezen steeds vaker voor verantwoorde producten en diensten. Ook in de beleggingswereld is verduurzaming een onomkeerbaar proces, waarin steeds meer wordt geïnvesteerd.

Ons duurzame beleggingsbeleid draagt bij aan een positieve impact op mens, milieu en maatschappij én aan het behalen van een duurzaam rendement voor onze relaties. Daarbij suggereert onderzoek dat duurzame bedrijven over het algemeen beter bestand zijn tegen onzekere en grillige tijden.

> Ontdek meer over duurzaam beleggen

topcapital in de praktijk

U kunt bij topcapital starten vanaf 500.000 euro. U kunt bij ons privé of zakelijk beleggen. Voor beleggers die hun vermogen niet in één keer willen inleggen, beschikken wij over een doordacht instapscenario. Kostentechnisch wordt een en ander hierop afgestemd.

Voor bedragen onder de 500.000 euro bieden wij u graag iBeleggen aan (onderdeel van topcapital). Online beleggen met een persoonlijke touch.

Het openen van een particuliere rekening duurt gemiddeld  één á twee werkdagen en van een zakelijke rekening enkele dagen langer. Dit vanwege het controleren van de gegevens van de Kamer van Koophandel en de statuten van uw onderneming, stichting of vereniging.

Via onze website kunt u dagelijks de ontwikkeling uw portefeuille volgen. Via uw persoonlijke topcapital omgeving kunt u op elk door u gewenst moment een uitgebreide vermogensrapportage downloaden met daarin onder meer informatie over uw rendement, transacties, kosten en dividend. De rapportages zijn bijgewerkt tot en met het slot van de voorgaande beursdag. Bekijk hier een voorbeeldrapportage.

Uw overeenkomst met topcapital is dagelijks opzegbaar. U zit nergens aan vast. U kunt ons per e-mail of per brief laten weten dat u wenst te stoppen met topcapital. Wij zullen vervolgens binnen drie dagen, maar meestal al op de dag zelf, uw effectenportefeuille verkopen. Het vrijgekomen geld boeken wij drie beursdagen later – in verband met de valutaire data – over naar uw tegenrekening.

Onze beheervergoeding is berekend op basis van een gestaffeld tarief, met een minimum van 3.630 euro per jaar. De beheervergoeding is inclusief btw:

  • 0,48% per jaar tot 2.500.000 euro aan belegd vermogen
  • 0,36% per jaar over het meerdere boven 2.500.000 euro
  • 0,24% per jaar over het meerdere boven 5.000.000 euro

Naast onze beheervergoeding (zie voorgaande vraag) moet u rekenen op de kosten van de beleggingsproducten en de transactiekosten die uw broker (Saxo Bank) in rekening brengt. Wij hebben alle kosten inzichtelijk gemaakt door middel van een speciaal hiervoor ontwikkelde rekentool.

Bereken uw totale kosten.

Dat is onder andere afhankelijk van de samenstelling van uw vermogen en de kosten die uw huidige vermogensbeheerder u in rekening brengt. Zo wordt er door banken en sommige vermogensbeheerders een groot deel van uw vermogen belegd in beleggingsfondsen. De kosten van deze fondsen liggen veelal ruim 1% boven onze indextrackers. Daarnaast berekenen andere partijen vaak substantieel hogere beheerkosten. Uw totale besparing beloopt daarom al snel 1,5 tot 2% per jaar, wat uw rendement uiteraard direct ten goede komt.

U kunt op elk gewenst moment geld bijstorten of geld onttrekken. Hier zijn geen extra (transactie)kosten aan verbonden. Neem hiervoor contact met ons op, telefonisch of per e-mail.

Jazeker, u kunt bij ons privé en/of zakelijk beleggen. Sinds 2017 beschikt topcapital over een ISAE 3402 certificering, waardoor wij gekwalificeerd zijn om vermogens van verenigingen en stichtingen te beheren die dit als harde eis in hun voorwaarden hebben opgenomen.

Wij monitoren uw effectenportefeuille en houden deze binnen de overeengekomen randvoorwaarden voortdurend binnen uw profiel. Hiertoe voeren wij effectentransacties uit. Daarnaast scannen wij de markt en onderhouden wij regelmatig onze contacten met aanbieders van indextrackers en marktfondsen. Vervolgens nemen wij tweemaal per jaar in een persoonlijk gesprek de ontwikkelingen binnen uw portefeuille door en scannen wij eventuele relevante wijzigingen in uw persoonlijke situatie.

Tussentijds zijn wij altijd beschikbaar om uw eventuele vragen of wensen te beantwoorden. Wanneer hiervoor aanleiding is, informeren wij u over belangrijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op uw beleggingen. Eenmaal per maand sturen wij u ons maandbericht toe, waarin de actualiteit onder de loep wordt genomen en relevante ontwikkelingen op beleggingsgebied uit de doeken wordt gedaan.

Tenslotte zorgen wij ervoor dat u op dagelijkse basis een goed inzicht heeft in de ontwikkeling van uw vermogen door middel van het online beschikbaar stellen van een vermogensrapportage.

Bekijk hier een voorbeeldrapportage.

topcapital is volstrekt onafhankelijk, want verkoopt geen eigen producten. Het aantal relaties per adviseur ligt ruim de helft lager dan die bij banken. Hierdoor wordt onze dienstverlening als veel persoonlijker en meer betrokken ervaren. Onze adviseurs zijn geen productverkopers maar adviseurs die de klant daadwerkelijk centraal kunnen stellen.

Wij hebben daarnaast geen enkel financieel belang bij het aantal transacties dat wij voor u verrichten, terwijl dit bij de bank een belangrijke bron van inkomsten vormt. Dat resulteert in een samenstelling van uw effectenportefeuille met een veel lagere kostenstructuur, waardoor u onderaan de streep uiteindelijk meer rendement overhoudt.

Wij kiezen in uw portefeuille voor bedrijven die op een positieve manier bijdragen aan duurzaamheid. Door hierin te investeren streven wij naar positieve verandering en behalen we tegelijkertijd een verantwoord rendement voor u als belegger.

Dit betekent dat bedrijven die zijn gelabeld als niet-duurzaam worden uitgesloten in uw portefeuille. Niet-duurzame bedrijven zijn bijvoorbeeld bedrijven die een negatieve klimaatimpact hebben of die betrokken zijn bij kinderarbeid of corruptie.

> Ontdek meer over duurzaam beleggen

Saxo Bank

Uw beleggingen worden bewaard door Saxo Bank, onze broker. Via het platform van Saxo Bank doen wij voor onze relaties alle aan- en verkopen op de beurs. Saxo Bank is een online beleggersbank.

Wij hebben gekozen voor Saxo Bank omdat zij op dit moment de beste prijs-kwaliteitverhouding kunnen bieden. Ze leveren ons elke nacht alle noodzakelijke data om voor onze relaties dagelijks een vermogensrapportage te kunnen samenstellen die aan alle eisen van de AFM voldoet. topcapital is volledig onafhankelijk jegens Saxo Bank.

Nee, dat is niet mogelijk. U krijgt een uniek relatienummer toegewezen bij de zakelijke afdeling van Saxo  Bank. Deze afdeling is speciaal ingericht om professionele partijen als topcapital optimaal te kunnen bedienen. Hiervoor moet een separate rekening geopend worden en een afzonderlijke overeenkomst worden getekend, een zogenaamde tripartiete overeenkomst. Aan deze overeenkomst zijn ook de door ons bedongen kortingen gekoppeld.

Dit is een overeenkomst tussen u als rekeninghouder, topcapital als vermogensbeheerder en Saxo Bank als broker. Wij openen hier voor u een effectenrekening op uw eigen naam. Zo houdt u altijd volledige controle over uw vermogen, heeft u de zekerheid van Saxo Bank als broker en de expertise van topcapital als vermogensbeheerder. De rollen en verantwoordelijkheden van iedere partij zijn in de tripartiete overeenkomst beschreven. Deze overeenkomst kunt u overigens te allen tijde beëindigen.

Via deze pagina vindt u onze antwoorden op de meest gestelde vragen met betrekking tot de overgang van het BinckBank naar het Saxo Bank platform.

Beleggingsfilosofie

Marktbeleggen. Wij geloven in ondernemerschap. Het lukt bedrijven al eeuwen om winstgevende producten te maken. Wij zijn ervan overtuigd dat dit ook in de toekomst het geval zal zijn. Individuele bedrijven kunnen echter, soms door een buiten henzelf liggende oorzaak, in korte tijd failliet gaan. Dit type risico hoeft een belegger in deze tijd niet meer te lopen. Althans, niet meer in die mate dat de belegger er veel rendement door mist.

Beurzen of markten zijn een niet meer weg te denken fenomeen. Markten als die van de VS, Europa, Azië, Japan en dergelijken zijn ook voor particuliere en zakelijke beleggers makkelijk toegankelijk geworden. Door goed gespreid in alle relevante markten belegd te zijn, loopt de belegger per saldo geen individueel bedrijfsrisico meer. Marktproducten als indexbeleggen bieden hiervoor een uitstekend middel en zijn bovendien ook nog eens extreem voordelig. Als marktbeleggers beleggen wij per definitie zeer goed gespreid in topkwaliteit bedrijven en tegen de laagst mogelijke kosten.

Wij beleggen hoofdzakelijk indextrackers en marktfondsen. We zoeken niet naar een speld in de hooiberg, maar kopen de hele hooiberg.

Wij vinden een schone en sociale toekomst belangrijk en dragen als vermogensbeheerder een extra verantwoordelijkheid. Daarom vullen wij uw portefeuille in met enkel duurzaam gescreende beleggingen die zijn getoetst op het gebied van milieu, maatschappij, goed bestuur en ethische normen.

> Lees hier meer over duurzaam beleggen

Veiligheid

Wat uw vermogen betreft niets. Uw geld en beleggingen staan op uw eigen Saxo Bank rekening. Daar blijft het staan, ook als wij failliet zouden gaan. Uw portefeuille wordt dan (kosteloos) omgezet naar een rekening bij de retail-afdeling van Saxo Bank, of als dat uw voorkeur heeft wordt deze overgeboekt naar een andere vermogensbeheerder van uw keuze.

Saxo Bank is een onafhankelijke en beursgenoteerde onderneming. Uw beleggingen zijn, net als bij de grootbanken, ondergebracht in een apart bewaarbedrijf. Dit bewaarbedrijf is een stichting en heeft een eigen bestuur. Een faillissement van Saxo Bank heeft daarom geen invloed op de beleggingen.

topcapital werkt met systemen waarbij informatie van relaties versleuteld (encrypted) wordt opgeslagen. Ook het e-mailverkeer vindt versleuteld plaats. Wij werken op het best beveiligde platform van Amazon. Wij hechten zeer aan onze databeveiliging en zullen er alles aan doen om up-to-date te blijven.

Wij laten ons regelmatig door een gekwalificeerd ICT-bedrijf screenen en adviseren en zijn op alle essentiële punten goed bevonden. Ook onze toeleveranciers werken inmiddels volgens dezelfde hoogst haalbare standaarden.