Topcapital valt onder het toezicht van de AFM en DNB. Daarnaast staat topcapital geregistreerd bij DSI en is topcapital aangesloten bij het KiFiD. De uitspraken van het Kifid worden als bindend geaccepteerd.


AFM logo
Topcapital staat bij de AFM geregistreerd als beleggingsonderneming. De AFM houdt dus toezicht op topcapital. AFM staat voor Autoriteit Financiële Markten. De AFM ziet toe op het reilen en zeilen binnen de sector Financiële Dienstverlening. De AFM bevordert een eerlijke en transparante manier van werken. Zij geeft door middel van leidraden de weg aan hoe dit kan worden gerealiseerd. De AFM controleert de naleving van de regels en grijpt in waar dat in haar ogen nodig is. Belangrijk uitgangspunt voor het beleid is een redelijke balans tussen inspanningen enerzijds en kosten anderzijds.Topcapital is een Beleggingsonderneming en valt onder de Europese regelgeving. Topcapital staat onder toezicht van DNB. DNB staat voor De Nederlandsche Bank. De Nederlandsche Bank houdt, net als de AFM, toezicht op de financiële sector. Zij beoordeelt vergunningaanvragen, analyseert periodiek de jaarcijfers van vermogensadviseurs of vermogensbeheerders en legt aanvullende eisen op als zij dit noodzakelijk acht. DNB werkt nauw samen met de AFM. DNB is er ook veel aan gelegen dat er binnen de financiële sector open, transparant, deskundig en klantgericht wordt gewerkt.Topcapital is geregistreerd bij het KiFiD. KiFiD staat voor Klachten Instituut Financiële Dienstverlening en heeft tot doel een onafhankelijk opererend klachteninstituut te zijn. Organisaties die werkzaam zijn in de financiële sector zijn verplicht zich aan te sluiten bij het KiFID. Iedereen met een gerede klacht over beleggen, verzekeren, hypotheken, kredieten kan er terecht. Het KiFiD bemiddelt en beslist over geschillen. Aangesloten leden accepteren, uitzonderingen daargelaten, de uitspraken van het KiFiD. Het KiFiD register is openbaar.


DSI logo

Topcapital staat geregistreerd bij het DSI. DSI is de afkorting voor Dutch Securities Institute. Het DSI heeft als doel het vertrouwen van consumenten in financiële markten te bevorderen. Dit doet zij door aan deskundigheid, integriteit en werkervaring van de aangesloten leden bepaalde eisen te stellen. Leden die aan deze vereisten voldoen en hun kennis en kunde actueel houden, worden opgenomen in het DSI register. Het DSI register is openbaar.

  • Het deelnemersnummer van topcapital is 57420