Het afgelopen jaar hebben onze beleggers mooie rendementen behaald. Dat is natuurlijk goed nieuws! Maar hoe is uw rendement in vergelijking met andere partijen? De VBR-index biedt een handige manier om vermogensbeheerders met elkaar te vergelijken. De cruciale vraag is natuurlijk: hoe presteert topcapital in vergelijking met de rest?

De VBR index in een notendop

De Vermogensbeheer Rendement (VBR) index berekent het gemiddelde rendement van ruim 70 vermogensbeheerders in Nederland, inclusief de banken. Elk kwartaal worden de nieuwe rendementen gepubliceerd, allemaal na aftrek van kosten. In de index zijn zowel passieve als actieve beleggers opgenomen, wat betekent dat er verschillende beleggingsstrategieën worden gehanteerd.

Behaalde rendementen van het eerste halfjaar van 2023

Onlangs zijn de nieuwe cijfers gepubliceerd, waarin de rendementen van het eerste halfjaar van 2023 worden weergegeven. Hieruit blijkt dat we het iets beter hebben gedaan dan de benchmark. Hieronder tonen wij de resultaten van de VBR-index vergeleken met onze eigen portefeuilles.

 

Behaalde rendementen VBR-index en topcapital t/m Q2 2023

Behaalde rendementen in de afgelopen 5 jaar

Omdat wij lange termijn beleggers zijn, kan een langjarige vergelijking hier niet ontbreken. Daarom laten we ook hieronder ook de rendementen zien van de afgelopen 5 jaar van het neutrale profiel.


Behaalde rendementen VBR-index en topcapital van 2018 t/m 2022 (neutraal profiel)

Succesvol beleggen dankzij onze beleggingsfilosofie

Gemiddeld genomen presteren wij iets bovengemiddeld in vergelijking met de VBR-index. Dit komt vooral omdat wij vasthouden aan onze beleggingsfilosofie. We proberen de markt niet te timen of de beste aandelen uit te zoeken, maar hanteren een beleggingsaanpak die gebaseerd is op 3 pijlers:

  1. Optimale spreiding: We spreiden de portefeuilles optimaal
  2. Kostenbeheersing: We houden de kosten zo laag mogelijk
  3. Lange termijn focus: We beleggen voor de lange termijn

Het is niet onze verwachting dat we jaar na jaar betere resultaten zullen behalen dan de VBR-index. Dit is afhankelijk van verschillende factoren die zowel bij ons als bij andere vermogensbeheerders meespelen. Desondanks zijn we ervan overtuigd dat onze strategie van goede spreiding en lage kosten op de lange termijn gemiddeld genomen betere rendementen zal opleveren dan andere vermogensbeheerders.

> Bekijk de rendementen van voor 2018

Onze prioriteit: Verantwoord beleggen voor duurzaam succes

Bij ons draait het niet alleen om winst, maar ook om het behalen van een goed rendement zonder afbreuk te doen aan onze waarden. We beleggen in breed gespreide fondsen voor de lange termijn en houden duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid in gedachten bij onze beleggingsbeslissingen. We geloven dat een verantwoorde beleggingsstrategie de weg is naar duurzaam succes voor u en voor onze wereld.

Disclaimer:

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico’s met zich mee en de waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Het is altijd raadzaam om professioneel advies in te winnen alvorens te beleggen.


Heeft u vragen?

Mocht u met een van onze adviseurs van gedachten willen wisselen over dit onderwerp of over de onderwerpen in onze andere blogs? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Daní Loe Daní Loe (1992) is vermogensadviseur bij iBeleggen en is samen met Maurice het aanspreekpunt voor klanten. Hij is een teamplayer en met zijn achtergrond in de psychologie heeft hij een oprechte interesse in de mens.