Waar beleggen wij in?

Indextrackers

Een indextracker – of een ETF (Exchange Traded Fund) – is een beursgenoteerd beleggingsproduct met als doel het zo goed mogelijk volgen van de onderliggende index. Met een indextracker belegt u direct in alle posities die in de index zitten.

Als voorbeeld nemen we de AEX index. Deze index bevat de 25 grootste bedrijven van Nederland. Met de aankoop van deze AEX-indextracker bent u in één keer belegd in alle 25 bedrijven waar deze index uit bestaat en tevens in dezelfde verhouding. Op deze manier kunt u met relatief kleine bedragen in zeer veel bedrijven tegelijk beleggen en daarmee uw beleggingen breed spreiden. Wij beleggen in indextrackers van onder meer iShares, Vanguard en Think ETF’s.

Indextrackers kunnen een volledige index volgen, maar er zijn ook indextrackers die alleen bedrijven uit de index volgen die een bepaalde sector vertegenwoordigen, zoals bijvoorbeeld energie of voedingsmiddelen.

Een voordeel van ETF’s is dat deze gedurende de openingstijden van de beurs op elk moment kunnen worden aangekocht of verkocht, u hebt daarmee maximale flexibiliteit. ETF’s zijn even gemakkelijk te kopen en te verkopen als aandelen van grote beursgenoteerde bedrijven.

Marktfondsen

Daarnaast beleggen we ook in zogeheten marktfondsen, van Northern Trust en Dimensional*. Deze vallen onder de categorie beleggingsfondsen. Ze hebben niet als doel om de markt te verslaan maar juist om in de gehele markt te beleggen. Een marktfonds is daarom breder gespreid dat een indextracker. Daarnaast worden de fondsen waarin wij beleggen niet actief beheerd, waardoor de kosten laag blijven.

* Om in deze fondsen te kunnen beleggen hebben wij als bedrijf een grondige screening ondergaan. Als particulier kunt u niet in deze fondsen beleggen


Hoe stellen we onze modelportefeuilles samen?

Er zijn op dit moment ongeveer 14.000 verschillende indexbeleggingen van circa 350 verschillende aanbieders op de markt. Uit dit enorme aanbod stellen wij een wereldwijd gespreide portefeuille voor u samen. Maar, hoe doen we dat eigenlijk?

Wij hanteren duidelijke criteria waaraan een indextracker (of marktfonds) moet voldoen voordat deze eventueel wordt opgenomen in onze modelportefeuilles, zoals:

Spreiding
We beleggen alleen in breed gespreide marktproducten. Zo vinden we de AEX qua index te smal samengesteld, omdat deze maar uit 25 bedrijven bestaat en 3 á 4 bedrijven de index domineren. We beleggen bijvoorbeeld wel in de S&P 500 index, de vijfhonderd grootste bedrijven van Amerika, en in de iShares Euro Stoxx 600 index, de zeshonderd grootste bedrijven van Europa.

Kosten
De gemiddelde fondskosten van onze modelportefeuilles liggen rond de 0,25%. We streven ernaar om deze kosten door de opname van eventuele nieuwe posities verder te verlagen.

Liquiditeit
We beleggen alleen in beleggingen die dagelijks verhandelbaar zijn. Bovendien moet het marktvolume van deze producten voldoende omvangrijk zijn, zodat ook forse aan- of verkopen de prijsvorming niet verstoord.

Fysieke replicatie (alleen voor indextrackers)
Wij beleggen uitsluitend in fysieke indextrackers. Dit houdt in dat de aanbieder van de indextracker de aandelen van de onderliggende index daadwerkelijk in zijn bezit heeft. Er bestaan ook zogeheten synthetische indextrackers. Hierbij wordt aan de hand van derivaten de index nagebootst. Het risico voor de belegger is bij een dergelijke indextracker groter. Voor ons is dit voldoende reden om hier niet in te beleggen. Bovendien heeft de toezichthouder dit product ongeschikt verklaard voor particuliere beleggers.

Transparant
Het moet te allen tijde helder zijn waarin u belegt. De prijsvorming dient op een transparante en controleerbare wijze tot stand te komen. De verschillende aanbieders van indextrackers, zoals iShares en Vanguard, publiceren de meest relevante gegevens dagelijks online. Dimensional en Northern Trust voorziet de markt eveneens met grote regelmaat van inhoudelijke informatie over hun marktfondsen.


Wilt u meer informatie ontvangen over Slow beleggen of heeft u vragen? Schroom niet om contact op te nemen met ons.