De portefeuilleprofielen van topcapital zijn aangeduid met kleuren. Elk portefeuilleprofiel wordt vertaald in een modelportefeuille. Deze modelportefeuille bestaat uit indexbeleggingen die aan onze selectiecriteria voldoen. Ondanks dat u de mate van risico kunt sturen met het portefeuilleprofiel, is beleggen ook bij de meest defensieve profielen nooit helemaal zonder risico.

Welk portefeuilleprofiel past bij u?

Na het invullen van de online vragenlijst krijgt u een portefeuilleprofiel voorgesteld. Elk portefeuilleprofiel staat voor een bepaalde mate van risico (de verhouding aandelen/obligaties/vastgoed), een verwacht rendement en een bepaalde periode die u ongeveer moet kunnen beleggen (de ‘beleggingshorizon’).

In het kort onderscheidt topcapital de volgende portefeuilleprofielen:

Rood
Het meest risicovolle profiel. Voor de belegger die niet van dit vermogen afhankelijk is. Het grootste gedeelte wordt belegd in aandelen.
Verwacht jaarlijks rendement* 8,01 %
Maximaal te verwachten verlies in enig jaar 21,15%
Voor een beleggingshorizon van 15 tot 25 jaar
Oranje
Voor de belegger die zich meer richt op vermogensgroei en minder op inkomen uit het vermogen. Circa 2/3 deel wordt belegd in aandelen.
Verwacht jaarlijks rendement* 7,07 %
Maximaal te verwachten verlies in enig jaar 17,55%
Voor een beleggingshorizon van 10 tot 15 jaar
Geel
Het neutrale profiel voor de belegger die een combinatie van inkomen en vermogensgroei nastreeft. De verhouding aandelen/obligaties is 50/50.
Verwacht jaarlijks rendement* 6,17 %
Maximaal te verwachten verlies in enig jaar 12,18%
Voor een beleggingshorizon van 8 tot 12 jaar
Groen
Voor de behoudende belegger met een extra focus op regelmatig inkomen. Circa 1/3 deel wordt belegd in aandelen.
Verwacht jaarlijks rendement* 5,40 %
Maximaal te verwachten verlies in enig jaar 8,57%
Voor een beleggingshorizon van 6 tot 10 jaar
Blauw
Dit is het profiel met het laagste risico voor de zeer voorzichtige belegger. Maximaal 1/5 deel wordt belegd in aandelen.
Verwacht jaarlijks rendement* 4,58 %
Maximaal te verwachten verlies in enig jaar 5,34%
Voor een beleggingshorizon van 4 tot 8 jaar

Wilt u graag een uitgebreide omschrijving?
Download dan hier onze portefeuilleprofielen