De portefeuilleprofielen van topcapital zijn aangeduid met kleuren. Elk portefeuilleprofiel wordt vertaald in een modelportefeuille. Deze modelportefeuille bestaat uit indexbeleggingen die aan onze selectiecriteria voldoen. Ondanks dat u de mate van risico kunt sturen met het portefeuilleprofiel, is beleggen ook bij de meest defensieve profielen nooit helemaal zonder risico.

Houd er rekening mee dat beleggen nooit zonder risico is. Lees hier meer over de risico’s van beleggen.


Welk portefeuilleprofiel past bij u?

Elk portefeuilleprofiel staat voor een bepaalde mate van risico (de verhouding aandelen/obligaties/vastgoed), een verwacht rendement en een bepaalde periode die u ongeveer moet kunnen beleggen (de ‘beleggingshorizon’).

In het kort onderscheidt topcapital de volgende portefeuilleprofielen:

Rood (zeer offensief)
Het meest offensieve profiel, met een hoog risico in ruil voor een hoog rendement. De beweeglijkheid van de beleggingen is zeer hoog.
Prognose-rendement: 7,40%
Maximaal te verwachten verlies in enig jaar: -21,51%
Beleggingshorizon: minimaal 15 jaar
Oranje (offensief)
Het offensieve profiel, met een relatief hoog risico in ruil voor een hoger rendement. De beweeglijkheid van de beleggingen is hoog.
Prognose-rendement: 6,23%
Maximaal te verwachten verlies in enig jaar: -18,15%
Beleggingshorizon: minimaal 10 jaar
Geel (neutraal)
Het neutrale profiel, met een gemiddeld risico in ruil voor een goed rendement. De beweeglijkheid van de beleggingen is gemiddeld.
Prognose-rendement: 4,63%
Maximaal te verwachten verlies in enig jaar: -13,52%
Beleggingshorizon: minimaal 8 jaar
Groen (matig defensief)
Het matig defensieve profiel, met een laag risico in ruil voor een redelijk rendement. De beweeglijkheid van de beleggingen is laag.
Prognose-rendement: 3,41%
Maximaal te verwachten verlies in enig jaar: -10,43%
Beleggingshorizon: minimaal 6 jaar
Blauw (defensief)
Het meest defensieve profiel, met een beperkt risico in ruil voor een matig rendement. De beweeglijkheid van de beleggingen is zeer laag.
Prognose-rendement: 2,04%
Maximaal te verwachten verlies in enig jaar: -7,90%
Beleggingshorizon: minimaal 3 jaar

Het prognoserendement is het verwachte netto rendement (inclusief alle kosten) op basis van een lange termijn beleggingshorizon. Het is niet mogelijk om een hoger beleggingsrendement te behalen zonder meer beleggingsrisico te nemen.


Liever een uitgebreide omschrijving?

Bekijk hier een uitgebreide omschrijving van onze portefeuilleprofielen.