Total Cost of Ownership (TCO) bij topcapital

Hieronder vindt u een overzicht van hoe de totale kosten die u zojuist heeft berekend zijn opgebouwd. Klik hier voor meer informatie over de verschillende kostenposten.

*Voor het berekenen van de gemiddelde transactiekosten per jaar gaan we uit van 8 transacties, van totaal 40% van de portefeuillewaarde. Dit is gebaseerd op onze transactiegeschiedenis van de afgelopen jaren.

**Om de eenmalige transactiekosten voor het aankopen van de modelportefeuille te kunnen verwerken in de jaarlijks kosten hebben we deze kosten uitgespreid over 10 jaar, een gemiddelde beleggingshorizon bij topcapital.

TCO in vergelijking met andere vermogensbeheerders

Wilt u weten hoe onze kosten zich verhouden tot de concurrentie? Hieronder vindt u een overzicht bij een belegbaar vermogen van 500.000 euro, 1.000.000 euro of  2.500.000 euro en een neutraal beleggingsprofiel. Bij topcapital worden de kosten percentueel kleiner naarmate het te beleggen bedrag groter wordt. De kosten zijn afkomstig van diverse vergelijkingssites.

1,07%
1,55%
2,07%
-%
1,89%
2,28%
topcapital Optimix ABN AMRO InsingerGilissen Indexus Nobel

Van kosten naar rendement

Graag nemen wij u mee van kosten naar rendement. Kosten zijn immers van essentieel belang voor uw uiteindelijke rendement. Bent u benieuwd naar onze rendementen en naar hoe wij de afgelopen jaren hebben gepresteerd vergeleken met de concurrentie?