Vergelijk onze kosten met andere vermogensbeheerders

Hieronder vindt u een overzicht bij een belegbaar vermogen van 500.000 euro, 1.000.000 euro of  2.500.000 euro en portefeuilleprofiel Geel (neutraal) . De kosten zijn afkomstig van diverse vergelijkingssites.

Bij topcapital worden de kosten percentueel kleiner naarmate het te beleggen bedrag groter wordt.

0,90%
1,00%
1,95%
1,82%
1,27%
1,57%
topcapital Optimix ABN AMRO Triodos Van Lanschot Hof Hoorneman

* Hier zijn geen gegevens van beschikbaar.


Vergelijk onze rendementen met andere vermogensbeheerders

Hieronder vergelijken we het netto rendement van ons portefeuilleprofiel Geel (neutraal) met de rendementen van vergelijkbare profielen van een aantal andere vermogensbeheerders*. De rendementen zijn afkomstig van diverse vergelijkingssites of de website van de desbetreffende vermogensbeheerder.

5,7%
5,3%
4,7%
5,5%
4,6%
4,1%
topcapital Optimix ABN AMRO Triodos Van Lanschot Hof Hoorneman

* Onze rendementen kunnen niet blindelings met die van andere beheerders vergeleken worden. Wat de ene vermogensbeheerder “neutraal” noemt, kan een andere beheerder bestempelen als “defensief”. Dit omdat er geen heldere en eenduidige regels gelden voor de benaming van beleggingsportefeuilles en de daaraan gekoppelde risicoprofielen. De inhoud en de risico’s van beleggingsportefeuilles van vermogensbeheerders en banken kunnen daardoor verschillen. Hierdoor is een nauwkeurige vergelijking van rendementen niet goed mogelijk. De door ons van de vergelijkingssites overgenomen rendementen kunt u daarom beschouwen als indicatief.

** Er zijn geen rendementen beschikbaar voor dit jaar


Vergelijk onze rendementen met ruim 70 vermogensbeheerders

Hieronder vindt u in de linker kolom onze rendementen over de afgelopen jaren afgezet tegen de Vermogensbeheer Rendement index (VBR) in de rechter kolom. Dit is een index ontwikkeld door de vergelijkingssite Vermogensbeheer.nl op basis van gerealiseerde gemiddelde netto rendementen van ruim 70 vermogensbeheerders.

Hieronder kunt u onze rendementen vergelijken per portefeuilleprofiel. Lees hier meer over onze portefeuilleprofielen.

16,1%
14,3%
1,6%
4,2%
25,2%
24,1%
-7,8%
-7,9%
8,1%
8,2%
10,8%
7,7%
6,1%
6,9%
2021* 2020 2019 2018 2017 2016 2015
13,4%
11,0%
1,4%
3,9%
20,9%
20,0%
-6,6%
-6,9%
6,8%
6,7%
9,8%
6,7%
5,1%
5,7%
2021* 2020 2019 2018 2017 2016 2015
9,5%
7,7%
1,3%
3,1%
15,1%
15,8%
-5.0%
-5.5%
5,0%
4,8%
8,0%
5,5%
3,5%
3,8%
2021* 2020 2019 2018 2017 2016 2015
6,5%
4,9%
1,0%
2,3%
10,8%
11,7%
-3,8%
-4,0%
3,4%
3,1%
5,9%
4,2%
2,5%
2,2%
2021* 2020 2019 2018 2017 2016 2015
3,2%
1,9%
0,5%
1,5%
6,3%
7,1%
-2,5%
-2,8%
1,7%
1,1%
4,0%
3,4%
1,2%
1,0%
2021* 2020 2019 2018 2017 2016 2015

* Rendementen t/m 30 juni 2021


Bent u overtuigd van onze beleggingsfilosofie?

Hoewel resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst, hopen we dat we u hebben kunnen overtuigen van onze beleggingsfilosofie.