Hieronder vindt u onze antwoorden op de meest gestelde vragen met betrekking tot de overgang van het BinckBank naar het Saxo Bank platform.

Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Telefoon: 020 671 38 70
E-mail: info@topcapital.nl

Algemeen

Saxo Bank is, net als BinckBank, een online beleggersbank. Ze zijn opgericht in 1992 in Denemarken. Saxo Bank is wat omvang betreft ongeveer drie keer zo groot als BinckBank. De bank is gevestigd in 16 landen en heeft wereldwijd meer dan 1.500 medewerkers in dienst.

In 2019 is BinckBank overgenomen door Saxo Bank. De afgelopen jaren is BinckBank stapsgewijs geïntegreerd in de Saxo Bank organisatie. Sinds 31 oktober maken wij ‘aan de achterkant’ gebruik van het Saxo Bank platform bij het beheren van uw beleggingsportefeuille.

In principe merkt u weinig tot niets van de overgang. Uw topcapital omgeving is hetzelfde gebleven en ook wij zijn en blijven altijd uw aanspreekpunt. Ook uw beleggingen zijn uiteraard onveranderd. Geldstortingen en -opnames verwerken wij even snel als u van ons gewend bent.

Uw oude relatienummer had uitsluitend betrekking op uw BinckBank rekening. Dit nummer is echter niet verenigbaar met het Saxo Bank platform. Wij hebben u een nieuw relatienummer toegekend, zodat we altijd de juiste, actuele portefeuillegegevens kunnen weergeven in uw persoonlijke topcapital omgeving.

Nee, u hoeft geen nieuw contract te ondertekenen. Saxo Bank heeft alle BinckBank overeenkomsten overgenomen. De contracten zijn nog steeds geldig zoals u deze bij het openen van uw rekening hebt ondertekend.

Veiligheid

Saxo Bank heeft net als Binckbank een aparte stichting (bewaarbedrijf) waar uw beleggingen geregistreerd staan. Dit bewaarbedrijf is conform de Wet giraal effectenverkeer (Wge) losgekoppeld van de bank- en brokertak van Saxo Bank. Zelfs als Saxo Bank, of wij, failliet zouden gaan, blijven uw beleggingen altijd op uw naam staan.

Ja, uw liquiditeiten zijn volgens Nederlandse wetgeving beschermd tot 100.000 euro per persoon per bank. Mocht Saxo Bank ooit omvallen, dan wordt uw liquide saldo vanuit de Nederlandse overheid vergoed.

Saxo Bank heeft een Nederlandse bankvergunning, staat onder toezicht van de Nederlandse toezichthouders en valt onder de Nederlandse wet. Dezelfde regelgeving waar BinckBank aan moest voldoen om u te beschermen tegen onzorgvuldig handelen, geldt ook voor Saxo Bank.

Inlogomgeving

Het e-mailadres en het wachtwoord dat u gebruikte om in te loggen zijn ongewijzigd gebleven. Alleen uw relatienummer is veranderd. Mogelijk zijn er op uw computer of uw telefoon per abuis verouderde inloggegevens opgeslagen, die automatisch worden ingevuld wanneer u probeert in te loggen. In de meeste gevallen kunnen wij u helpen om uw instellingen eenvoudig aan te passen zodat dit probleem zich niet meer voordoet. U kunt ons hiervoor bereiken op:

Telefoon: 020 671 38 70

Ons advies is om voorlopig geen gebruik te maken van de afzonderlijke Saxo Bank omgeving. Alle gegevens met betrekking tot uw beleggingsportefeuille kunt u vinden in uw persoonlijke topcapital omgeving. Als u toch wenst in te loggen en hierbij problemen ondervindt, neem dan contact met ons op via:

Telefoon: 020 671 38 70
E-mail: info@topcapital.nl

Pas vanaf het moment dat uw rekening is overgeheveld van het BinckBank naar het Saxo Bank platform, wordt er in uw Saxo Bank omgeving historie opgebouwd. Uw volledige beleggingshistorie kunt u terugvinden in uw topcapital omgeving. Hier vindt u uw beleggingsresultaat en uw rendement vanaf het moment dat u bent gestart met beleggen.

Saxo Bank gebruikt bij het berekenen van uw rendement een andere methode dan wij. De berekening van Saxo Bank is ontworpen om het korte termijn rendement in kaart te brengen van uw individuele beleggingen. Het effect van stortingen en opnames, evenals het dividendrendement, is om die reden ‘weggecorrigeerd’ uit hun rendementsweergave.

Onze methode is juist ontworpen om een goed beeld te geven van uw complete portefeuille over een langere periode. Wij gaan daarom uit van uw werkelijke beleggingsresultaat in euro’s.

Wanneer u rekeningafschriften nodig heeft van uw topcapital rekening, kunt u deze bij ons opvragen. Jaaropgaven zullen wij in uw persoonlijke topcapital omgeving plaatsen zodra deze beschikbaar zijn.

Geld overboeken

Nee, de IBAN van uw beleggingsrekening verandert niet. U kunt gewoon nog uw NLxxBINKxx nummer gebruiken om geld naar uw topcapital rekening over te maken. Mocht u gebruikmaken van een periodieke overboeking, dan hoeft u hieraan dus niets te wijzigen.

Uw tegenrekening, zoals deze door BinckBank werd geadministreerd, is komen te vervallen. Het is bij Saxo Bank uitsluitend mogelijk om een bedrag in te leggen of te onttrekken via een tegenrekening met een identieke tenaamstelling als uw beleggingsrekening. Wanneer u een bedrag overboekt naar uw topcapital rekening vanaf een externe (betaal)rekening met een afwijkende tenaamstelling, zal deze geweigerd worden door Saxo Bank. Hetzelfde geldt voor overboekingen van uw topcapital rekening naar uw betaalrekening.

Indien dit voor u een onoverkomelijk probleem oplevert, of u vermoedt dat er iets ander speelt, neem dan contact met ons op via:

Telefoon: 020 671 38 70
E-mail: info@topcapital.nl

Saxo Bank hanteert een strikt beleid met betrekking tot geldstortingen. Alleen bedragen die binnenkomen vanaf een rekening met een identieke tenaamstelling als uw beleggingsrekening worden geaccepteerd. Dit heeft te maken met wetgeving omtrent het tegengaan van witwassen.

Een uitzondering op deze regel zijn stortingen van ouders aan een minderjarig kind. Wanneer u als grootouder aan uw kleinkind wil schenken, dient dat te gebeuren via een betaalrekening van het kleinkind of (een van) de ouders.