De Tweede Kamer verkiezingen zitten er weer op. Nog nooit was de opkomst zo hoog en deden er zo veel verschillende partijen met zo veel verschillende standpunten mee. Het is te begrijpen dat er veel aandacht gaat naar de (zetel)winst van D66. Deze partij heeft het onderwerp duurzame samenleving hoog op de agenda staan. Ook wij dragen hier graag ons steentje aan bij.

Europese Commissie wil naar een duurzame samenleving

De duurzame samenleving staat ook bij de EU hoog op de agenda. Het gaat hier met name om het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Eind 2019 stelde de Europese Commissie haar Green Deal voor: de EU moet in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat is wettelijk vastgelegd in de eerste Europese klimaatwet.

De Europese Commissie heeft hiervoor een actieplan opgesteld. Onderdeel van dit actieplan is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Twee weken geleden, op 10 maart, werd de SFDR van kracht. Deze richtlijn geldt voor financiële partijen, waaronder vermogensbeheerders. Zo moeten wij in ons beleggingsbeleid vastleggen hoe wij duurzaamheidsrisico’s integreren in onze beleggingsbeslissingen. Ook moeten wij meten wat voor invloed onze beleggingsbeslissingen hebben op het milieu. Dit is nog maar een kleine greep uit alle verplichtingen die voortkomen uit de nieuwe richtlijn SFDR, waarvan de meeste nog op stapel staan. Uiteindelijk wil de Europese Commissie met dit actieplan de transitie naar een circulaire economie bevorderen.

Duurzaam beleggen is onze nieuwe standaard

In 2019 besloten wij onze portefeuilles te verduurzamen. Wij vinden een schone en sociale toekomst belangrijk en dragen als vermogensbeheerder een extra verantwoordelijkheid. Daarom bieden wij inmiddels nog maar één vorm van beleggen aan: duurzaam beleggen.

Nieuwe relaties krijgen standaard een duurzame portefeuille. De portefeuilles van onze bestaande relaties zijn al voor een groot deel duurzaam ingevuld en zullen wij de komende weken verder verduurzamen.

Wij kiezen overwegend voor lichtgroene beleggingen

Wij selecteren in eerste instantie altijd zorgvuldig op spreiding, één van de belangrijkste eisen die wij stellen aan onze beleggingen. Ook letten wij op de kosten en methode van screening. Omdat wij geloven in de kracht van kapitaalmarkten, streven wij naar een optimaal evenwicht tussen duurzame beleggingen enerzijds en een zo klein mogelijke marktafwijking anderzijds.

Beleggingen kennen sinds de SFDR regelgeving drie duurzaamheidssmaken (met hieronder per categorie een concreet voorbeeld):

  1. Niet-duurzame belegging
    Beleggingen zoals in fabrikanten van wapens of tabak worden niet uitgesloten of beperkt.
  2. Lichtgroene belegging
    Beleggingen in bedrijven die in verband worden gebracht met bijvoorbeeld kinderarbeid of corruptie worden uitgesloten.
  3. Donkergroene belegging
    Beleggingen in bedrijven die ecologische en maatschappelijke impact willen realiseren, met name in het terugdringen van CO2-uitstoot, worden geselecteerd.

Omdat wij de markt zo goed mogelijk willen volgen, kiezen wij in uw portefeuille voor overwegend lichtgroene beleggingen. Hierbij worden ondernemingen uitgesloten die de duurzame grondbeginselen van de VN overtreden op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie. Ook ondernemingen die zich bijvoorbeeld bezighouden met de productie van tabak, thermische kolen en controversiële wapens worden uitgesloten. Uit spreidingsoogpunt combineren wij de lichtgroene beleggingen met een klein deel donkergroene beleggingen.

Wij hebben een uitgebreid document samengesteld over onze manier van duurzaam beleggen, onze intrinsieke motivatie en de keuzes die wij maken. Bezoek Duurzaam beleggen voor meer informatie.

Volgende keer: ‘greenwashing’

Het begrip ‘duurzaam’ is een containerbegrip. Duurzaam beleggen is populair en wordt door sommigen zelfs gezien als een marketing hype. Een onderneming kan zich namelijk groener of maatschappelijker/sociaal verantwoordelijker voordoen dan het daadwerkelijk is. Dit wordt ook wel ‘greenwashing’ genoemd.

Greenwashing heeft niet alleen betrekking op de belegging zelf maar ook op een financiële onderneming bijvoorbeeld, zoals een vermogensbeheerder of aanbieder van financiële producten. Dus ook wij zouden kunnen ‘greenwashen’. In een volgende blog gaan wij hier verder op in.


Heeft u vragen?

Mocht u met een van onze adviseurs van gedachten willen wisselen over dit onderwerp of over de onderwerpen in onze andere blogs? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Patrick Bontje Patrick (1970) is medeoprichter van topcapital en dochterbedrijf iBeleggen. Patrick is ondernemer pur sang; hij draagt onafhankelijkheid hoog in het vaandel.