Uw rapportage heeft een nieuwe look and feel gekregen en er zijn verschillende functionaliteiten toegevoegd. Door de optimalisatie van de vormgeving krijgt u een beter beeld van uw rendement, kosten en andere gegevens. Lees hier meer over de verbeteringen van de rapportages en ontdek het zelf.

Waarom is de rapportage verbeterd?

De oude rapportage kon wel een opfrisbeurt gebruiken. Door ten eerste de opmaak en indeling van de koppen, kolommen en grafieken aan te passen, werd het geheel een stuk frisser en overzichtelijker.

Daarbij werd er in de oude rapportage weinig onderscheid gemaakt tussen relevante en minder relevante informatie. Aan informatie was er geen gebrek, maar daardoor kregen wij van relaties geregeld de opmerking dat zij door de bomen het bos niet meer zagen. Het onderscheid tussen relevante en “additionele” informatie mocht duidelijker gemaakt worden in een vernieuwde versie.

We hebben onszelf de vraag gesteld: wat zouden onze relaties graag willen zien, welke informatie is voor hen belangrijk? Ook hebben wij de inbreng van bestaande relaties meegenomen in het ontwerp van de nieuwe rapportage. Kortom: we hebben de rapportage grondig herzien en geoptimaliseerd voor een snellere en betere ervaring.

Wat is er aan de rapportage verbeterd?

Ten eerste heeft de look and feel een opknapbeurt gekregen. Daarnaast zijn irrelevante data weggelaten en leggen we meer focus op belangrijke informatie. Op deze manier kunt u veel sneller en gemakkelijker uw resultaten bekijken.

Ter voorbeeld: wij hebben verschillende kolommen uit de oude rapportage verwijderd. Denk aan aandelenkoersen weergegeven in een andere valuta of kolommen waarin staat hoeveel belasting u moet afdragen (terwijl u voor bepaalde categorieën geen belasting verschuldigd bent). Kortgezegd: was de informatie niet relevant? Dan wordt deze in de nieuwe rapportage niet meer getoond.

Wat is er aan de rapportage toegevoegd?

Wij hebben verschillende onderdelen toegevoegd aan de rapportage:

  1. Vermogensverloop vanaf start
  2. Uw portefeuilleprofiel
  3. Obligaties uitsplitsing

Bovenstaande drie onderdelen lichten wij hieronder kort toe.

1 Vermogensverloop vanaf start

U kunt uw vermogensverloop bekijken vanaf het allereerste moment dat u startte met beleggen. Een totaaloverzicht van uw opgebouwde vermogen is juist als lange termijn belegger van belang.

 

 

2 Uw portefeuilleprofiel

Er is een aparte pagina gewijd aan uw portefeuilleprofiel. Hierin kunt u uw verdeling van aandelen, obligaties en vastgoed van de afgelopen maanden inzien (vanaf het begin van het jaar). Tevens kunt u in de mandaat bekijken of de huidige verhouding binnen de bandbreedtes van uw profiel valt en krijgt u meer inzicht in het risico van uw portefeuilleprofiel.

 

 

 

3 Obligaties uitsplitsing

In de nieuwe rapportage krijgt u een beter inzicht in uw obligaties (behalve als u in profiel Rood belegt, dan heeft u geen obligaties in de portefeuille). U kunt hier de looptijd en couponrente van de obligaties inzien.

 

Puntjes op de i

We hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd over de nieuwe rapportage en hopen dat u even enthousiast bent als wij over deze veranderingen. Op dit moment zetten we de puntjes op de i en worden er nog kleine details aangepast om de rapportage helemaal af te ronden.

> Ga naar uw persoonlijke inlogomgeving en bekijk zelf uw nieuwe rapportage


Contact

Mocht er iets onduidelijk zijn of ziet u onjuistheden in de rapportage? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij vinden het belangrijk om u de beste dienstverlening te bieden en staan altijd klaar om te helpen.

topcapital Wij zijn topcapital. Noem ons idealisten maar wij geloven dat het beheren van uw vermogen écht anders kan. Met een eerlijke, onafhankelijke en vooral persoonlijke aanpak moet beleggen gewoon begrijpelijk en eenvoudig zijn. Tegen lage kosten en zonder onnodige risico’s. En dat helemaal duurzaam.