Diverse relaties hebben ons om een reactie gevraagd over het artikel dat donderdagmorgen 5 september in het Financieele Dagblad stond met als titel: “Passief beleggen is de nieuwe bubbel, zegt Michael Burry”.

Burry wordt gezien als de man die de kredietcrisis voorspelde. Hij had indertijd duizenden hypotheken en kwam tot de conclusie dat het grootste deel als waardeloos bestempeld kon worden. Naar verluid zette hij vervolgens in op de ondergang van deze hypotheken, die verpakt waren in allerlei producten en verdiende hiermee miljoenen aan de crisis.

Rommelhypotheken versus ETF’s

Volgens Burry lijkt de handel in ETF’s op de situatie rond de ‘rommelhypotheken’. ETF’s (ook wel indextrackers) zijn passieve producten waarmee met hele lage kosten en een zeer goede spreiding de beweging van een specifieke aandelen-, vastgoed- of obligatie-index wordt gevolgd. Juist om deze redenen beleggen wij hier veel in voor onze relaties.

De rommelhypotheken tijdens de kredietcrisis waren zogenaamde synthetische producten. Zo bestonden deze producten niet uit pure hypotheken maar werden ze verpakt, herpakt en volgestopt met allerhande risicovolle derivaten. (Een derivaat geeft de koper het recht om een bepaald goed voor een bepaalde prijs te kopen. Bekende derivaten zijn opties, futures en swaps.) Ook binnen ETF’s kan er sprake zijn van synthetische ETF’s: deze bestaan niet uit de aandelen van een index, maar zijn opgebouwd uit derivaten.

Wij hebben in ons beleggingsbeleid nooit synthetische ETF’s toegestaan. Wij beleggen uitsluitend in fysieke ETF’s, waarbij de onderliggende waarde, bijvoorbeeld de aandelen in de Amerikaanse S&P 500 index, ook daadwerkelijk aanwezig zijn. Zo wordt het risico sterk beperkt en weet je als belegger precies waarin je belegt.

De markt van ETF’s groeit

De markt in ETF’s is in het afgelopen decennium spectaculair gegroeid. Actieve fondsmanagers rekenen namelijk wél hoge kosten en zijn (mede hierdoor) vaak niet in staat om passief beleggen te verslaan. Vanwege deze forse groei in ETF’s stelt Burry dat “het steeds drukker wordt in het theater, maar de uitgang zo groot blijft als altijd”. Hij noemt vervolgens de Amerikaanse Russell 2000 index, die bestaat uit 2000 small cap aandelen. Volgens Burry worden in meer dan duizend aandelen van deze index dagelijks minder dan 5 miljoen USD verhandeld. Dat betekent dat de liquiditeit van deze aandelen vrij gering is.

Het feit dat een directe link wordt gelegd tussen de Amerikaanse Russell 2000 index en passief beleggen als nieuwe bubbel vinden wij pure stemmingmakerij. Veel beleggers maken zich zorgen over de forse groei van de markt in ETF’s en wij kunnen ons voorstellen dat beleggers schrikken als zij de titel van het artikel lezen.

Onterecht volgens ons, want ETF’s maken nog maar 10% uit van de totale waarde van de wereldwijde effectenmarkt. In de Verenigde Staten (goed voor 72% van de wereldmarkt in ETF’s) is de verhouding in de dagelijkse handel van actieve producten 95% versus 5% in passieve producten. In Europa ligt deze verhouding nog schever. Daarnaast vindt 94% van de handel in ETF’s plaats op de secundaire markt (de markt tussen professionele partijen) waarbij er geen handel plaatsvindt in de onderliggende stukken. De impact van de handel in ETF’s in de gehele markt is daarom minimaal. 

De verhandelbaarheid van onze beleggingen

Ons bedrijf is opgericht in 2007, net voor de kredietcrisis. Wij kennen de gevaren van het deels opdrogen van de liquiditeit (mate van verhandelbaarheid). Daarom staat liquiditeit  altijd voorop in de keuze van onze beleggingen.

Onze portefeuilles bestaan momenteel voor 63% uit pure ETF’s. Dat deel bestaat voor 98% uit ’s werelds grootste en meest liquide aanbieders van indexproducten, te weten iShares en Vanguard. Het grootste deel van onze portefeuilles (circa 90%) bestaat uit grote en middelgrote aandelen (large caps en mid caps). De overige 10% zijn small caps. Maar wij beleggen niet in small caps via ETF’s, maar middels de fondsen van Dimensional. Deze fondsen volgen geen index terwijl de ETF’s dat wel doen, met als gevolg dat de spreiding doorgaans beter is omdat er een ander selectieproces plaatsvindt.

Kortom, het artikel vinden wij erg kort door de bocht en bestempelen wij als een vorm van stemmingmakerij. Zolang u goed gespreid, in transparante producten tegen lage kosten blijft beleggen en uw blik vooral blijft richten op de horizon zonder u te laten afleiden door korte termijn gebeurtenissen, is er niets aan de hand.

Patrick Bontje Patrick (1970) is medeoprichter van topcapital en dochterbedrijf iBeleggen. Patrick is ondernemer pur sang; hij draagt onafhankelijkheid hoog in het vaandel.