Als één van de weinige vermogensbeheerders in Nederland is topcapital ISAE 3402 gecertificeerd. In de financiële wereld wordt veel geschermd met allerhande (vijf) sterren beoordelingen. Wij doen daar bij voorkeur niet aan mee. Een ISAE 3402 verklaring biedt in ons vak voor u als klant of geïnteresseerde namelijk concrete toegevoegde waarde.

Wij besteden veel activiteiten uit, waaronder de vastlegging van onze klantdata, de reguliere vermogensrapportage en de financiële administratie. In de Wet Financieel Toezicht (Wft) zijn hierover de nodige eisen vastgelegd. Onze organisatie moet kunnen aantonen dat alle relevante processen zorgvuldig worden beheerst. ISAE 3402 is een waarborg dat processen die uitbesteed zijn, aantoonbaar ‘in control’ zijn. Dat betekent dat administratieve processen goed worden uitgevoerd, de informatiebeveiliging toereikend is ingericht en dat er voldoende maatregelen zijn getroffen om fraude te voorkomen.

Met het ISAE 3402 certificaat bieden wij extra zekerheid rond de beheersing van uiteenlopende bedrijfstechnische risico’s. De betrouwbaarheid van onze dienstverlening baseert u daarmee niet meer alleen op vertrouwen of onze reputatie, maar kunt u mede ontlenen aan een door een onafhankelijke accountant vastgestelde positieve beoordeling.