Vergeleken met de prachtige Utrechtse Domtoren is de Eiffeltoren hoog, vergeleken met de Freedom Tower in New York is de Eiffeltoren laag. ‘Een waarheid als een koe’ zult u zeggen, maar wat heeft dat met beleggen te maken? Als we de huidige beurskoersen vergelijken met die van begin januari 2019 staan bijna alle koersen ‘hoog’. Is dat reden tot zorg, deels winstnemen of zelfs geheel uit de beurs stappen? Wij vinden van niet. Herhaaldelijk leest u in onze blogs waarom wij deze stellige overtuiging hebben.

Het is heel menselijk om vergelijkingen te maken. Op de wereldwijde beurzen zien we regelmatig relatief ‘hoge’ en relatief ‘lage’ koersen. Het laatste kwartaal van 2018 was een beleggerskwartaal om snel te vergeten. Er was veel onzekerheid en paniek. Er was wereldwijd, geopolitiek, van alles aan de hand en als gevolg van emotie daalden de koersen fors.

Velen van u hebben gemerkt dat wij destijds niet hebben gereageerd op deze ontwikkelingen. We hebben in deze roerige tijd wel extra blogs geschreven en u meer dan gemiddeld geïnformeerd, maar wij hebben geen extra effectentransacties gedaan. Wij weten inmiddels dat de beurzen op korte termijn worden beïnvloed door allerlei geopolitieke zaken, maar op lange termijn door de ontwikkeling van de economie en resultaten van de bedrijven. Wij weten ook dat, hoe langer een portefeuille rendeert, hoe meer het werkelijke rendement naar het prognoserendement beweegt. Maar met eind 2018 nog vers in het geheugen, leest u daarom weer regelmatig dat de koersen ‘relatief hoog‘ staan.

Media- en internethype in jaren 90

Laat mij u nog een keer meenemen in een stukje beleggingshistorie. De jaren 90 van de vorige eeuw was een periode waarin media- en internetaandelen het enorm goed deden. Dit leidde ertoe dat onder andere de Amerikaanse S&P 500 index in de tweede helft van de jaren 90 enorm is gestegen, met name door de eerdergenoemde en media- en internethype.

Deze stijging is te zien in onderstaande grafiek. De donkerblauwe lijn is de S&P 500 (marktwaarde gewogen index met de 500 grootste Amerikaanse bedrijven). De lichtblauwe lijn staat voor de de 2.000 kleinste Amerikaanse bedrijven uit de zeer brede Russell 3000 Index (marktwaarde gewogen index met de 3.000 grootste Amerikaanse bedrijven). Deze index wordt vaak gebruikt als benchmark voor de Amerikaanse aandelenmarkt.

Figuur 1: Koersverloop S&P 500 en Russelll 2000 van 1979-2017

The lost decade

Aansluitend aan de jaren 90 kwamen we in ‘the lost decade’ ofwel ‘het verloren decennium’. In de periode 2000-2009 (na het uiteenspatten van de ‘internetbubble’) daalde de eerdergenoemde S&P 500 fors, waarna het ongeveer 12 jaar duurde voordat deze index weer op het ‘oude’ niveau was.

Als wij de S&P 500 index (marktwaarde gewogen index met de 500 grootste Amerikaanse bedrijven) tijdens deze periode vergelijken met de 1.000 grootste bedrijven en de 2.000 kleinste bedrijven uit de Russell 3000 Index Index (marktwaarde gewogen index met 3.000 grootste Amerikaanse bedrijven), dan zien we een enorm verschil in de resultaten. Zie onderstaande grafiek.

Achteraf kunnen we concluderen dat de enorme media- en internethype een voornamelijk door emotie gedreven periode was. De koers-winstverhoudingen waren enorm en, zo we nu weten, niet reëel.

 

Figuur 2: Vergelijking S&P 500 met Russelll 1000 en 2000 tijdens The lost decade (2000-2009)

 

Wij richten ons op de lange termijn

Wij laten ons niet leiden door hypes (periodes waarin koersen door sentiment kortstondig stijgen), noch laten wij ons leiden door negatieve geopolitieke invloeden (periodes waarin koersen door sentiment kortstondig dalen). Dit klinkt misschien wat star, maar de geschiedenis heeft ons geleerd dat dit de enige juiste wijze is om een portefeuille op lange termijn goed te laten renderen.

Op korte termijn worden de koersen bepaald door ‘sentiment’, op lange termijn door ‘realiteit’. Wij beheren uw portefeuille op professionele wijze. Emoties laten wij in ons beleggingsbeleid niet meespelen.


Wilt u meer weten over onze beleggingsfilosofie zonder onnodig risico? Klik dan hier voor Slow beleggen.

Paul Vonk Paul (1962) is vermogensadviseur en partner. Hij kan complexe zaken eenvoudig uitleggen en ziet het als zijn uitdaging onze relaties zoveel mogelijk te 'ontzorgen'.