Vanaf vandaag kunt u weer uw belastingaangifte doen. In Nederland moet u belasting betalen over uw vermogen vanaf 50.650 euro. Over uw aangifte van 2022 kunt u als particulier kiezen voor de oude of nieuwe rekenmethode. De Belastingdienst rekent vervolgens 31% belasting over uw (fictieve) ‘rendement’. Hoe zit dit precies?

Vermogensbelasting of spaartax

In Nederland moet u belasting betalen over uw beleggingen (en spaargeld), ook wel de vermogensbelasting of spaartax genoemd. Beleggingen worden als particulier opgenomen in box 3 van de inkomstenbelasting, die vermogensrendementsheffing wordt genoemd.

Onder de noemer “vermogen” valt een hoop. Niet alleen het saldo op uw betaal- en spaarrekeningen, ook uw aandelen, obligaties en crypto’s vallen hieronder. Vergeet ook niet uw vakantiewoning, schulden of andere (persoonlijke) leningen.

U betaalt geen belasting onder 50.650 euro

Er wordt een deel van uw vermogen vrijgesteld van belasting, het zogenaamde heffingsvrije vermogen. Voor uw aangifte over 2022 geldt: als uw totale vermogen (spaargeld en beleggingen) niet boven de 50.650 euro uitkomt, dan hoeft u geen belasting te betalen. Voor fiscale partners is dit samen het dubbele: 101.300 euro. Komt uw totale vermogen wél boven dit bedrag uit, dan betaalt u alleen belasting over het bedrag vanaf 50.650 euro.

U betaalt 31% belasting over uw ‘rendement’

De Belastingdienst gaat ervan uit dat uw vermogen geld oplevert, door bijvoorbeeld rente op uw spaarrekening of rendement over uw beleggingen. Hierover betaalt u vervolgens 31% belasting.

Echter, het rendement dat de Belastingdienst hanteert is niet uw daadwerkelijk behaalde rendement. Het belasten van werkelijk rendement zou te ingewikkeld worden. Daarom doet de Belastingdienst een aanname, middels een fictief rendement. Welk rendement u daadwerkelijk heeft behaald, is hierbij niet relevant.

Hoe rekent de Belastingdienst uw fictieve rendement uit?

De oude rekenmethode

Tot 2022 ging de Belastingdienst ervan uit dat u een vast deel van uw vermogen spaart en de rest belegt. Deze verdeling tussen sparen en beleggen stond vast, net als het fictieve rendement dat hierover werd berekend. Hieronder ziet u hiervan een overzicht.

Vermogen Fictief rendement
0 – 50.650 euro Geen
50.650 – 101.300 euro 1,82%
101.300 – 1.1013.000 euro 4,37%
Meer dan 1.1013.000 euro 5,53%

De nieuwe rekenmethode

Vanaf 2022 kunt u bij uw belastingaangifte gebruikmaken van de oude methode óf kiezen voor de nieuwe rekenmethode. Bij de nieuwe methode gaat de Belastingdienst niet meer uit van een vaste verdeling van uw vermogen, maar geeft u zelf de verdeling van uw vermogen op. Deze methode wordt standaard gehanteerd over uw aangiftes van 2023, 2024 en 2025.

Uw vermogen wordt volgens de nieuwe rekenmethode opgedeeld in drie categorieën:

  1. Spaargeld
  2. Overige bezittingen (al uw bezittingen, behalve spaargeld)
  3. Schulden

Per categorie gaat de Belastingdienst uit van een fictief rendement, zoals hieronder weergegeven:

Categorie Fictief rendement
Spaargeld 0,00%
Overige bezittingen 5,53%
Schulden 2,28%

De Belastingdienst rekent beide scenario’s voor uit in uw aangifte over 2022. U kunt vervolgens kiezen voor de meest voordelige methode. Over het algemeen is deze nieuwe berekening gunstig voor mensen met veel spaargeld.

Voor de exacte berekeningen achter de oude en nieuwe rekeningmethode, verwijzen wij u graag naar de Belastingdienst.

Uitzonderingen

Er is een aantal uitzonderingen.

  • Zo betaalt u geen belasting over uw rendement als het gaat om een pensioenrekening. Deze rekeningen zijn belastingvrij, zolang u de opgebouwde waarde niet opneemt tot u met pensioen gaat.
  • Ook kunnen groene beleggingen vrijgesteld zijn van belasting omdat ze bijdragen aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en de bescherming van het milieu. Dit geldt alleen voor beleggingen die door de Belastingdienst erkend zijn als groenfonds. Het aanbod van duurzame beleggingen is in werkelijkheid veel groter. Zo ook de beleggingen waarin wij voor u beleggen. Deze vallen niet onder de noemer ‘groenfonds’.
  • Minderjarige kinderen worden ook niet belast. Hun vermogen wordt tot hun 18e opgeteld bij het vermogen van de ouder(s) die voor hen de belasting betalen.

Dividendbelasting

Als u belegt in indexfondsen en ETF’s die dividend uitkeren, betaalt u hierover dividendbelasting. Is er Nederlandse dividendbelasting ingehouden? Dan kunt u deze verrekenen met de inkomstenbelasting. Specificaties kunt u vinden in uw jaaropgave, welke u kunt vinden in uw persoonlijke inlogomgeving.

Samengevat:

  • Beleggen in Nederland is belastbaar vanaf 50.650 euro
  • De belasting is afhankelijk van de hoogte en verdeling van uw vermogen
  • Er zijn uitzonderingen, zoals pensioenrekening, groenfondsen en minderjarigen

Komt u er zelf niet uit? Dan raden wij u altijd om een financieel of belastingadviseur in de arm te nemen.


Heeft u vragen op opmerkingen?

Mocht u met een van onze adviseurs van gedachten willen wisselen over dit onderwerp of over de onderwerpen in andere blogs? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

Daní Loe Daní Loe (1992) is vermogensadviseur bij iBeleggen en is samen met Maurice het aanspreekpunt voor klanten. Hij is een teamplayer en met zijn achtergrond in de psychologie heeft hij een oprechte interesse in de mens.