6 vragen over het beleggingsbeleid

Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van een beleggingsonderneming betreft het
beleggingsbeleid. Door vragen te stellen over het beleggingsbeleid krijgt u een goed beeld van
een beleggingsonderneming. Hierdoor kunt u de afweging maken of dit beleid wel of niet bij u
past. Het ene beleggingsbeleid is immers het andere niet.

Welke vragen moet u in ieder geval stellen aan uw accountmanager, relatiebeheerder,
vermogensadviseur of vermogensbeheerder om een goed beeld te krijgen van het
beleggingsbeleid van een beleggingsonderneming?

1. Op welke overtuigingen baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening?

 • Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en de inrichting van het
  beleggingsproces van de organisatie?
 • Wat onderscheidt het beleggingsbeleid van dat van anderen?

2. Welke aanpak, beleggingsstrategie of beleggingsstijl wordt gehanteerd?

 • Maakt de beleggingsonderneming bijvoorbeeld gebruik van modellen, van fundamentele of technische analyse, kwantitatieve analyse of marktgevoel?
 • Waar in de dienstverlening worden actieve keuzes gemaakt?
 • Welke keuzes zijn dat?
 • Hoe borgt de beleggingsonderneming dat de beleggingsstrategie consistent wordt uitgevoerd?

3. In welke beleggingscategorieën, sectoren, regio’s en (soort) financiële instrumenten wordt belegd?

 • Zijn er specifieke categorieën, producten en/of (type) instrumenten waar wel of juist
  niet in wordt gehandeld of belegd?
 • Waarop is die keuze gebaseerd?

4. Hoe wordt de portefeuille opgebouwd (bij advies of beheer over de hele portefeuille)?

 • Zijn er beperkingen bij de opbouw van de portefeuille?
 • Hoe zijn die vastgelegd en hoe worden die gemeten?
 • Hoe komt de beleggingsonderneming tot een bepaalde verhouding tussen de beleggingscategorieën op de lange termijn (strategische asset allocatie)?
 • Welke vrijheid heeft de onderneming voor het beleid op de korte termijn (tactische asset allocatie)?
 • Wat is het beleid bij het afdekken van vreemde valuta’s en het gebruik van geleend geld?

5. Hoe komt de beleggingsonderneming tot haar verwachtingen (bij uitspraken over te verwachten rendementen en risico’s)?

 • Hoe maakt de beleggingsonderneming de afweging tussen rendement, risico en kosten?
 • Hoe beïnvloeden de verwachtingen van de beleggingsonderneming de beleggingsbeslissingen?
 • Welke risicomaatstaven worden gehanteerd?

6. Hoe kan ik als (potentiële) cliënt het beleggingsbeleid van de beleggingsonderneming beoordelen?

 • Welke maatstaven moet ik als cliënt gebruiken om het beleggingsbeleid en beleggingsresultaten te beoordelen?
 • Op welke termijn (horizon) is een beoordeling van het beleid en van de resultaten zinvol?

Lees meer informatie.