Kosten hebben een grote invloed op uw uiteindelijke beleggingsresultaat. Omdat wij dit regelmatig benadrukken, worden wij af en toe gewezen op nog voordeliger of zelfs ‘gratis’ alternatieven in de markt. Alleen, voor niets gaat de zon op en elke aanbieder wordt uiteindelijk betaald voor zijn diensten. Gratis beleggen bestaat niet.

Waar bestaan beleggingskosten uit?

Een deel van de kosten heeft betrekking op het beheer (zoals de jaarlijkse beheervergoeding) en een deel op de fondsen waarin u belegt (de fondskosten zijn verwerkt in de koersen, maar moeten dus wel specifiek worden benoemd). Ten slotte zijn er ook nog transactiekosten. Beleggingsondernemingen zijn wettelijk verplicht de totale kosten te vermelden. De zogenaamde Total Cost of Ownership (TCO) bevat alle directe en indirecte kosten die u als belegger betaalt. Zowel een schatting vooraf, als de daadwerkelijk in rekening gebrachte kosten achteraf.

Als u als belegger zelf in staat bent om een zeer goed gespreide en scherp geprijsde portefeuille samen te stellen en te onderhouden (dit is feitelijk wat wij doen voor onze cliënten), dan kunt u zich de beheervergoeding besparen. Wat overblijft zijn de fondskosten en transactiekosten.

Hoe verdienen aanbieders geld met ‘gratis’ beleggen?

Gratis beleggen is natuurlijk te mooi om waar te zijn. Aanbieders gebruiken andere manieren om geld te verdienen. Waar zitten de addertjes onder het gras?

De fondskosten zijn hoger
Een deel van de aanbieders werkt vanuit het buitenland en mag nog steeds retourprovisies ontvangen van fondshuizen. De belegger betaalt relatief hoge kosten (provisie) in een beleggingsfonds. Vervolgens vergoedt het fondshuis daaruit een retourprovisie aan de aanbieder. In Nederland is dit sinds 2013 bij wet verboden, maar sommige buitenlandse aanbieders doen dit nog wel.

Het aanbod is beperkt
Handelen zonder transactiekosten kan meestal alleen in een beperkt deel van de fondsen van deze aanbieders. De spreiding in de portefeuille wordt daardoor belemmerd. Wilt u als belegger toch een betere spreiding? Dan betaalt u alsnog transactiekosten.

Handelen kan alleen op vaste momenten
Gratis aanbieders beperken hun kosten door transactieorders te bundelen en periodiek uit te voeren. Voor een lange termijn belegger is dit geen groot bezwaar, maar het beperkt wel de flexibiliteit. Mochten beleggers (een deel van) hun geld op enig moment weer willen opnemen, dan kan hier langere tijd overheen gaan.

‘Gratis’ is meestal geen lang leven beschoren
Veel nieuwe aanbieders geven wel degelijk iets gratis weg. Zij kopen zichzelf hiermee in in de markt. Zodra een substantieel marktaandeel is veroverd, wordt het aanbod alsnog (verder) beperkt of worden alsnog kosten ingevoerd. Het is een hoop gedoe om weer over te stappen naar een andere aanbieder en zo wordt alsnog verdiend aan deze beleggers.

Hoge kosten voor aanvullende diensten
Vaak zijn aanvullende diensten, zoals valutatransacties of dividendbetalingen, belast met een relatief hoog tarief.

Uw aandelen worden uitgeleend
Een beleggingsonderneming kan uw aandelen uitlenen in ruil voor een vergoeding. De klant geeft hier toestemming voor via de productvoorwaarden. Als de belegger dit echt niet wil dan kan hiervan worden afgezien, maar dan gaat wel de prijs van de basisdienstverlening omhoog.

Aanbieder biedt eigen fondsen aan
Vooral grootbanken bezondigen zich aan de praktijk door het aanbieden van eigen beleggingsfondsen. Vanwege het verbod op retourprovisies sinds 2013 zijn banken zich weer meer op de verkoop van eigen fondsen gaan richten. Ook wanneer zij lagere kosten vragen voor beheer en transacties, wordt zo toch nog veel verdiend op de portefeuille.

Bij ‘gratis’ beleggen verschuiven de verdienmodellen naar de achterkant

Regelgeving zoals het provisieverbod en MIFID II zou moeten zorgen voor meer transparantie in de financiële sector. Helaas wordt het beleggers juist weer een stuk lastiger gemaakt met dit soort gratis aanbieders omdat verdienmodellen naar de achterkant verschuiven. Ze worden gelokt met het aanbod van gratis diensten, maar betalen uiteindelijk zelf de rekening. Bovendien vallen deze aanbieders soms buiten toezicht van de AFM en hebben ze veelal geen Kifid-registratie.

Wij voeren een consequent en transparant beleid

Wij leveren degelijk werk en vragen daar een nette prijs voor. Vanwege onze goede beleggingsprestaties blijven we gestaag doorgroeien en hebben we onze prijs na verloop van jaren steeds verder kunnen verlagen. Wij houden van een consequent en transparant kostenbeleid en daar plukt u als belegger de vruchten van!


Bereken hier uw totale kosten en bekijk hier onze tarieven.

Frank den Blijker Frank (1966) is vermogensadviseur en partner. Hij overziet het brede plaatje, is positief kritisch, hulpvaardig en stressbestendig.