Beleggen doe je voor de lange termijn, waarmee duurzaamheid onlosmakelijk is verbonden. Het is persoonlijk hoe belangrijk dit voor u is, maar wij zien de beweging naar meer duurzame beleggingen als onomkeerbaar. Binnen de portefeuilles van topcapital worden daarom geleidelijk aan steeds meer duurzaam gescreende indexfondsen opgenomen.

Er zijn verschillende termen in omloop om duurzaamheid mee aan te duiden, waaronder onderstaande twee.

 • ESG staat voor Environment, Social en Governance. Deze beleggingen worden gescreend op het gebied van milieu, maatschappelijke verhoudingen en ondernemingsbestuur.
 • SRI staat voor Socially Responsible Investments. Sociaal verantwoord investeren houdt in dat er rekening wordt gehouden met vooral ethische normen, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Hoe wordt de screening op duurzaamheid uitgevoerd?

Beleggingsindexen worden samengesteld door indexbouwers als S&P, MSCI en FTSE. De indexbouwers bieden steeds meer duurzame varianten op hun normale indexen aan. Om de screening inzichtelijk te maken, vergelijk ik drie fondsen die wij hebben opgenomen in onze portefeuilles. Het gaat om de Vanguard S&P 500, Northern Trust North America ESG en UBS USA Socially Responsible.

 • Vanguard S&P 500
  Dit fonds bevat simpelweg de 500 grootste Amerikaanse aandelen en is daarmee de grootste en meest liquide index ter wereld. Binnen dit fonds wordt niet geselecteerd op duurzaamheidscriteria.
 • Northern Trust North America ESG
  Dit fonds screent op duurzaamheid binnen Amerika en neemt Canada mee voor 5%. De meest vervuilende, sociaal onwenselijke of minder verantwoord bestuurde bedrijven worden uitgesloten. Desalniettemin is de top 10 van fondsen waarin belegd wordt vrijwel identiek aan die van de S&P 500. Wat Northern Trust wel doet is grote onderliggende bedrijven in de index aan te sporen tot verduurzaming tijdens bijvoorbeeld aandeelhoudersvergaderingen. Dit wordt ‘engagement’ genoemd.
 • UBS USA Socially Responsible
  Dit fonds is strenger in de toepassing van haar selectiecriteria, met als meest aansprekende consequentie: het niet opnemen van het aandeel Apple in de index. Het na Microsoft meest waardevolle bedrijf ter wereld scoort naar de maatstaven van UBS te laag op het gebied van arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden voor haar veelal Aziatische leveranciers. Het aandeel Apple valt daarom buiten deze duurzaam gewogen index. Northern Trust lijkt daarmee een lichter groen profiel toe te passen dan UBS. Met beide fondsen draag je echter iets bij aan de wereld van morgen.

Top 10 holdings

Ter vergelijking en om u een inzicht te geven in de inhoud van een factsheet, ziet u hieronder de top 10 holdings van de eerder genoemde bedrijven.

Vanguard S&P 500 % Northern Trust North America ESG % UBS USA Socially Responsible %
Microsoft Corp. 4,3 Apple Inc. 4,4 Microsoft Corp. 5,1
Apple Inc. 4,2 Microsoft Corp. 4,0 Procter & Gamble Co. 5,0
Alphabet Inc. 3,0 Amazon.com Inc. 2,9 Home Depot 4,5
Amazon.com Inc. 2,9 Facebook Inc. 1,8 Disney (Walt) 4,1
Facebook Inc. 1,8 JPMorgan Chase & Co. 1,6 Pepsico 3,3
Berkshire Hathaway Inc. 1,6 Alphabet Inc. Class C 1,5 McDonald’s Corp. 2,6
JPMorgan Chase & Co. 1,6 Alphabet Inc. Class A 1,4 Adobe 2,4
Johnson & Johnson 1,4 Johnson & Johnson 1,3 Salesforce.com 2,3
Procter & Gamble Co. 1,2 Procter & Gamble Co. 1,2 Amgen 2,3
Visa Inc. 1,2 Visa Inc. Class A 1,2 Accenture A 2,1

U kunt onderstaande links aanklikken voor de volledige factsheets per 31 oktober 2019. Hierin vindt u meer informatie over de fondsen en hun onderliggende aandelen.

Wat is de lijn van topcapital?

Zoals eerder gezegd dragen wij duurzaamheid een warm hart toe. Binnen topcapital bieden wij daarom ook de mogelijkheid aan duurzaam te beleggen. In tegenstelling tot een aantal jaren geleden is het vandaag de dag mogelijk om duurzaam te beleggen mét een grote spreiding én tegen lage kosten. Bovendien blijken de financiële rendementen net zo goed als die van niet-duurzaam gescreende fondsen en is verduurzaming sowieso een niet te stoppen beweging. Voor meer informatie kunt u mijn eerdere blog lezen over Beleggen voor de wereld van morgen.

Op de middellange termijn (binnen een paar jaar) willen wij al onze portefeuilles verduurzamen. Beetje bij beetje zult u de termen ESG (Environment, Social en Governance) en SRI (Socially Responsible Investments) daarom vaker in uw portefeuille tegenkomen.

Is duurzaamheid voor u extra belangrijk? Dan kunt u ook nu al overstappen naar een duurzame portefeuille. Van alle 5 de portefeuilleprofielen bieden wij een reguliere en een duurzame variant aan.

Zonder concessies aan ons beleid
Voor alle portefeuilleprofielen geldt dat wij altijd ‘pragmatisch duurzaam’ beleggen. Dit betekent dat wij geen concessies doen aan onze kernwaarden (goede spreiding, lage kosten, goede verhandelbaarheid).

Voor obligaties geldt dat ons beleggingsbeleid moeilijk verenigbaar is met een duurzame screening. Duurzame obligaties zijn namelijk vooralsnog niet beschikbaar met korte rentelooptijden. Maar vanwege de huidige extreem lage rente willen we de rentelooptijd van de obligaties in de portefeuilles kort houden (circa 3 jaar ten opzichte van het marktgemiddelde van 6 jaar). Dit doen wij zodat u niet teveel koersverlies zal lijden als de rente op enig moment weer (sterk) mocht stijgen. Daarom is het obligatiedeel in onze duurzame portefeuilles maar zeer beperkt duurzaam gescreend. Overigens zien we zo’n forse rentestijging niet een-twee-drie gebeuren, maar het samenhangende koersrisico willen wij liever niet lopen.

Zodra er goede nieuwe indexfondsen beschikbaar komen voor deze beleggingscategorie, zullen wij deze zeker opnemen in onze portefeuilles. Eerder doen we dat niet, omdat we geen concessies willen doen aan ons solide beleggingsbeleid. Dat verstaan wij onder ‘pragmatisch duurzaam’.

Update: Per juni 2020 zijn ook de obligaties in onze duurzame portefeuilles op duurzaamheid gescreend, inclusief korte rentelooptijd. Enige tijd hebben wij verschillende duurzame obligatiebeleggingen op de voet gevolgd.  Door toegenomen populariteit hebben wij uiteindelijk kunnen vaststellen dat de liquiditeit (verhandelbaarheid) van deze fondsen aanzienlijk is toegenomen en de fondskosten zijn verlaagd. Dat was het moment dat wij besloten deze obligatiebeleggingen op te nemen in onze duurzame portefeuilles.


Meer informatie ontvangen?

Neem dan contact met ons op. Wij vertellen graag meer over dit onderwerp.

Frank den Blijker Frank (1966) is vermogensadviseur en partner. Hij overziet het brede plaatje, is positief kritisch, hulpvaardig en stressbestendig.