Er zijn vanuit nieuwe Europese wet- en regelgeving drie methoden vastgesteld om duurzaamheid te toetsen. Wij kiezen in ons beleid voor de methode die aansluit op onze beleggingsfilosofie en basisprincipes. Het is van belang dat deze beleggingsbeslissing aansluit op uw eigen duurzaamheidsvoorkeuren.

Drie methoden om duurzaamheid te toetsen

Er zijn vanuit nieuwe Europese wet- en regelgeving drie methoden vastgesteld om duurzaamheid te toetsen:

  1. Duurzame beleggingen (SFDR)
  2. Ecologisch duurzame beleggingen (EU taxonomie)
  3. Beleggingen die negatieve gevolgen op duurzaamheid meewegen (PAI)

Uw duurzame portefeuille bij topcapital wordt voor 100% ingevuld met beleggingen die voldoen aan de duurzame criteria van de SFDR, zoals genoemd onder punt 1. Volgens deze methode wordt een belegging enkel duurzaam genoemd als het een concrete doelstelling nastreeft op het gebied van milieu of maatschappij en als er wordt voldaan aan goed ondernemingsbestuur. Het is bij iBeleggen niet mogelijk om te kiezen voor een van de twee andere methoden.

> Waarom kiezen wij voor de SFDR methode?

Waarom is dit belangrijk?

Naast uw kennis en ervaring, beleggingsdoelen, beleggingshorizon en risicobereidheid willen wij uw beleggingsvoorkeur op het gebied van duurzaamheid in kaart brengen. Dit is van belang voor het compleet maken van uw profiel. Daarnaast geeft dit u inzicht in de manier waarop wij duurzaam beleggen voor onze relaties en of dit aansluit op uw wensen.

> Bekijk hier ons document over duurzaamheidsvoorkeuren


Meer informatie

Lees hier meer over duurzaam beleggen bij topcapital. Bovenaan vindt u een uitgebreid document waarin wij toelichten waarom wij voor duurzaamheid kiezen en hoe wij hier invulling aan geven.