De coronacrisis heeft de aandacht voor duurzaamheid naar de achtergrond gedreven. Volksgezondheid is de eerste prioriteit, gevolgd door het beperken van economische schade. Duurzaamheid is, net als beleggen trouwens, iets voor de lange termijn. Scenario’s voor de komende weken, maanden of een paar jaar, bieden geen lange termijn handvatten voor duurzaamheid. Toch hebben duurzame beleggingen ook het afgelopen jaar beter gerendeerd dan reguliere beleggingen. Hoe komt dat?

Duurzame aandelen presteerden ook in 2020 beter dan reguliere aandelen

Sinds 2017 bieden wij naast onze reguliere portefeuilles ook een duurzame variant aan. Hoewel de periode nog vrij kort is, lijkt het rendement van de duurzame portefeuilles hoger te zijn tijdens onrustige beurstijden. De coronacrisis is uniek in z’n soort en daarmee een nieuwe interessante lakmoesproef voor duurzaam beleggen. Duurzame aandelen daalden het afgelopen jaar minder hard in waarde dan gewone aandelen. Daarna herstelden ze vergelijkbaar met reguliere aandelen.

Maar wat betekent duurzaam beleggen precies? Waar wordt op gescreend? En hoe wordt deze screening uitgevoerd? Lees het hier: Duurzaamheid is er in vele smaken.

Onderstaande grafieken laten zien dat het verschil in rendement tussen regulier en duurzaam voor de portefeuilleprofielen Geel (neutraal) en Rood (zeer offensief), om de verschillen zichtbaar te maken.

  • Het rendementsverschil in het positieve en relatief ‘saaie’ beursjaar 2017 was minimaal.
  • Het jaar 2018 was tamelijk onrustig met een negatief laatste kwartaal. De duurzame portefeuille hield toen iets beter stand.
  • Het jaar 2019 was zeer positief, maar ook zeer beweeglijk. Ook toen presteerden de duurzame portefeuilles beter.
  • Tenslotte lieten onze duurzame beleggingen ook in 2020, het jaar dat wij te maken kregen met de coronacrisis, een hoger rendement zien dan reguliere beleggingen.

 

Duurzaam vs regulier beleggen - Rendementen 2017 tm 2020 - topcapital Geel

Rendementen regulier en duurzaam beleggen volgens portefeuilleprofiel Geel (neutraal) van 2017 – 2020

 

Duurzaam vs regulier beleggen - Rendementen 2017 tm 2020 - topcapital Rood

Rendementen regulier en duurzaam beleggen volgens portefeuilleprofiel Rood (zeer offensief) van 2017 – 2020

Kortom: ook duurzame aandelen dalen in waarde in onrustige tijden, maar het lijkt erop dat ze minder hard dalen dan reguliere aandelen. Dit was het geval in het negatieve beursjaar 2018 en ook in het (uiteindelijk positief afgesloten) beursjaar 2020.

Hieronder is het jaar 2020 opgedeeld in kwartalen voor de profielen Geel (neutraal) en Rood (zeer offensief), om de verschillen zichtbaar te maken.

Duurzaam vs regulier beleggen - Rendementen 2020 - topcapital Geel

Rendementen regulier en duurzaam beleggen volgens portefeuilleprofiel Geel (neutraal) per kwartaal in 2020

Duurzaam vs regulier beleggen - Rendementen 2020 - topcapital Rood

Rendementen regulier en duurzaam beleggen volgens portefeuilleprofiel Rood (zeer offensief) per kwartaal in 2020

Waarom doen duurzame aandelen het minder slecht in tijden van crisis?

Er zijn verschillende verklaringen voor een stabieler rendement van duurzame beleggingen ten opzichte van reguliere beleggingen tijdens perioden van onrust.

1) Aandelenfondsen uit de duurzame portefeuille bestaan vrijwel uitsluitend uit grote ondernemingen (de zogenaamde large caps). Large caps doen het in onrustige tijden vaak iets beter dan kleine ondernemingen (small caps). Duurzame fondsen bestaan enkel uit large caps omdat screenings agencies onderzoek voor grote ondernemingen efficiënter kunnen uitvoeren dan voor kleine ondernemingen. Kleine ondernemingen rapporteren wellicht minder (goed) over hun duurzaamheidsbeleid en -prestaties en hebben vaak een beperkter budget om te investeren in verduurzaming.

2) De sectoren energie en industrie zijn onderwogen in de duurzame portefeuilles ten opzichte van de reguliere portefeuilles, terwijl technologie en gezondheidszorg juist overwogen zijn. Daarnaast is het percentage defensieve aandelen (aandelen die in verhouding minder gevoelig zijn voor ontwikkelingen in de economie) groter in de duurzame portefeuilles dan in de reguliere varianten. Elke crisis is weer anders, maar het zal duidelijk zijn dat de afwijkende sectorverdeling de duurzame beleggingen tijdens de coronacrisis geen kwaad heeft gedaan. De populariteit van technologiebedrijven en de dalende olieprijs (slecht voor oliebedrijven) zijn de meest aansprekende voorbeelden.

3) Verduurzaming blijkt een onomkeerbaar proces in de beleggingswereld. De duurzaamheidsdoelstellingen van grote institutionele beleggers (pensioenfondsen e.d.) zorgen voor een toenemende vraag naar duurzame beleggingen.

Wij verduurzamen onze portefeuilles geleidelijk

Een toenemend aantal van onze relaties belegt in de duurzame variant. Is het verstandig om nu over te stappen als u een reguliere portefeuille heeft? Die vraag is lastig te beantwoorden.

Het uitgangspunt van ons beleggingsbeleid is dat de reguliere portefeuille voor het grootste deel bestaat uit grote en middelgrote aandelen (large- en mid caps) met een klein deel small caps. Dit is het uitgangspunt van ons beleggingsbeleid. Small caps doen het op langjarige basis vaak beter dan large caps. Kleine ondernemingen kunnen namelijk sneller en verder groeien dan grote ondernemingen. Bovendien, aandelen die tijdens deze crisis hard zijn geraakt (met name de small caps) kunnen juist een fors herstel laten zien zodra de crisis bezworen is. In het laatste kwartaal van 2020 zagen we daar de eerste tekenen van. Op dit moment is er nog een beperkt aanbod duurzame fondsen die beleggen in small- en mid caps.

Een toenemend aantal posities in de reguliere portefeuilles is nu al duurzaam gescreend. Ook binnen de categorie small- en mid cap aandelen ontstaan er steeds meer duurzaam gescreende varianten. Zo kunnen we verder verduurzamen mét behoud van ons beleid. Op dit moment (per eind 2020) is circa 50% van alle aandelenposities in de reguliere portefeuilles duurzaam gescreend en circa 25% van de obligatieposities.

Ondanks het nog beperkte aanbod duurzame fondsen in kleine en middelgrote bedrijven, zijn wij voor de lange termijn overtuigd van het belang van duurzaamheid. Wij streven ernaar om de reguliere portefeuilles eind dit jaar in zijn geheel te verduurzamen.

Wij verduurzamen maar doen geen concessies aan ons beleid

Voor alle portefeuilleprofielen geldt dat wij altijd ‘pragmatisch duurzaam’ beleggen. Dit betekent dat wij verduurzamen, maar geen concessies doen aan onze kernwaarden (goede spreiding, lage kosten en goede verhandelbaarheid).

Voor obligaties geldt dat ons beleggingsbeleid lastiger verenigbaar is met een duurzame screening. Duurzame obligaties met korte rentelooptijden zijn vooralsnog beperkt beschikbaar. Vanwege de huidige extreem lage rente houden we de rentelooptijd van de obligaties in de portefeuilles kort (circa 4 jaar ten opzichte van het marktgemiddelde van 6 jaar). Mocht de rente op enig moment (sterk) stijgen, dan lijdt u niet teveel koersverlies. Overigens zien we zo’n forse rentestijging niet een-twee-drie gebeuren, maar het samenhangende koersrisico willen wij liever niet lopen.

Het aanbod in duurzaam gescreende obligatiefondsen neemt gelukkig sterk toe. Ook deze beleggingscategorie zullen we dus steeds verder verduurzamen, zonder concessies te doen aan ons beleid. Dit verstaan wij onder ‘pragmatisch duurzaam’ beleggen.

Last but not least

Het milieu, de sociale omgeving en verantwoordelijk bestuur worden gediend met duurzaam beleggen. Wilt u uw reguliere portefeuille omzetten naar een duurzame variant? Dan staan wij graag voor u klaar. Uiteraard blijven we uw reguliere portefeuille met onverminderde aandacht beheren als u liever meegroeit in onze geleidelijke verduurzaming.

Wilt u meer lezen over dit onderwerp? Ga dan naar onze pagina over Duurzaam beleggen.


Contact

Heeft u verder nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Frank den Blijker Frank (1966) is vermogensadviseur en partner. Hij overziet het brede plaatje, is positief kritisch, hulpvaardig en stressbestendig.