De coronacrisis heeft de aandacht voor duurzaamheid naar de achtergrond gedreven. Volksgezondheid is de eerste prioriteit, gevolgd door het beperken van economische schade. Duurzaamheid is, net als beleggen trouwens, iets voor de lange termijn. Scenario’s voor de komende weken, maanden of een paar jaar, bieden geen lange termijn handvatten voor duurzaamheid. Wat betekent dit voor duurzame beleggingen in deze onrustige tijd? Lees hier meer over duurzaam beleggen in tijden van crisis.

In beweeglijke markten lijken duurzame aandelen beter te presteren dan reguliere aandelen

Sinds drie jaar bieden wij naast de reguliere portefeuilles ook een duurzame variant aan. Hoewel de periode nog vrij kort is, lijkt het rendement van de duurzame portefeuilles hoger te zijn tijdens onrustige beurstijden. De coronacrisis is uniek in z’n soort en daarmee een nieuwe interessante lakmoesproef voor duurzaam beleggen in tijden van crisis. Duurzame aandelen daalden de afgelopen maanden minder hard in waarde dan gewone aandelen. Daarbij veerden ze ook iets meer op tijdens de tussentijdse oplevingen.

Onderstaande grafiek laat zien dat het verschil in rendement tussen regulier en duurzaam in het positieve en relatief ‘saaie’ beursjaar 2017 minimaal was. Het jaar 2018 was tamelijk onrustig met een negatief laatste kwartaal. De duurzame portefeuille hield toen iets beter stand. Het jaar 2019 was tot slot zeer positief, maar ook zeer beweeglijk. Ook toen presteerden de duurzame aandelen beter.

Kortom: ook duurzame aandelen dalen in waarde tijdens onrustige tijden, maar het lijkt erop dat ze minder hard dalen dan reguliere aandelen. Dit was het geval in het negatieve beursjaar 2018 en lijkt ook het geval te zijn tijdens deze coronacrisis.

Duurzaam beleggen versus regulier beleggen in tijden van crisis

Waarom doet duurzaam beleggen het minder slecht in tijden van crisis?

Er zijn verschillende verklaringen voor een stabieler rendement van duurzame beleggingen tijdens onrust ten opzichte van reguliere beleggingen.

  • Een verklaring kan zijn dat de aandelenfondsen uit de duurzame portefeuille vrijwel uitsluitend bestaan uit grote ondernemingen (de zogenaamde large caps). Large caps doen het in onrustige tijden vaak iets beter dan kleine ondernemingen (small caps). De simpele reden dat duurzame fondsen enkel bestaan uit large caps is dat screening voor grote ondernemingen efficiënter uitgevoerd kan worden (door screening agencies) dan voor kleine ondernemingen. Kleine ondernemingen rapporteren wellicht minder (goed) over hun duurzaamheidsbeleid en -prestatie en hebben vaak een beperkter budget om te investeren in verduurzaming.
  • Een andere verklaring kan zijn dat de sectoren energie en industrie onderwogen zijn in de duurzame portefeuilles ten opzichte van de reguliere portefeuilles, terwijl technologie en gezondheidszorg juist overwogen zijn. Daarnaast is het percentage defensieve aandelen (aandelen die in verhouding minder gevoelig zijn voor ontwikkelingen in de economie) groter in de duurzame portefeuilles dan in de reguliere varianten. Elke crisis is weer anders, maar het zal duidelijk zijn dat de afwijkende sectorverdeling hey duurzaam beleggen tijdens de coronacrisis geen kwaad heeft gedaan, de dalende olieprijs als meest aansprekend voorbeeld.
  • Ten slotte blijkt verduurzaming een onomkeerbaar proces in de beleggingswereld. De duurzaamheidsdoelstellingen van grote institutionele beleggers (pensioenfondsen e.d.) zorgen voor een toenemende vraag naar duurzame beleggingen.

Nu overstappen naar de duurzame portefeuille of de geleidelijke overgang volgen?

Een toenemend aantal van onze relaties belegt in de duurzame portefeuille. Is het verstandig om nu over te stappen als u een reguliere portefeuille heeft? Die vraag is lastig te beantwoorden op de korte termijn.

Het uitgangspunt van ons beleggingsbeleid is dat de reguliere portefeuille voor het grootste deel bestaat uit grote en middelgrote aandelen (large- en midcaps) met een klein deel small caps. Small caps doen het op langjarige basis vaak beter dan large caps. Kleine ondernemingen kunnen namelijk sneller en verder groeien dan grote ondernemingen. Bovendien, aandelen die tijdens deze crisis hard zijn geraakt (met name de small caps) kunnen juist een fors herstel laten zien zodra de crisis bezworen is. Echter is er op dit moment nog een beperkt aanbod duurzame fondsen die beleggen in small- en midcaps.

Desondanks zijn wij voor de lange termijn overtuigd van het belang van duurzaamheid. Een toenemend aantal posities in de reguliere portefeuilles is nu al duurzaam gescreend. Ook binnen de categorie small- en midcap aandelen ontstaan er steeds meer duurzaam gescreende varianten. Zo kunnen we verder verduurzamen mét behoud van ons beleid. Binnen een paar jaar zal de reguliere portefeuille dan ook voornamelijk duurzame beleggingen bevatten.

Wij doen geen concessies aan ons beleid

Voor alle portefeuilleprofielen geldt dat wij altijd ‘pragmatisch duurzaam’ beleggen. Dit betekent dat wij geen concessies doen aan onze kernwaarden (goede spreiding, lage kosten en goede verhandelbaarheid).

Voor obligaties geldt dat ons beleggingsbeleid lastiger verenigbaar is met een duurzame screening. Duurzame obligaties zijn namelijk vooralsnog beperkt beschikbaar met korte rentelooptijden. Vanwege de huidige extreem lage rente willen we de rentelooptijd van de obligaties in de portefeuilles kort houden (circa drie jaar ten opzichte van het marktgemiddelde van zes jaar). Dit doen wij zodat u niet teveel koersverlies zal lijden als de rente op enig moment weer (sterk) mocht stijgen. Overigens zien we zo’n forse rentestijging niet een-twee-drie gebeuren, maar het samenhangende koersrisico willen wij liever niet lopen.

Daarom zijn niet al onze obligatieposities duurzaam gescreend. Het aanbod in duurzaam gescreende obligatiefondsen neemt echter sterk toe. Ook deze beleggingscategorie zullen we dus steeds verder verduurzamen, zonder concessies te doen aan ons beleid. Dat verstaan wij onder ‘pragmatisch duurzaam’ beleggen.

Update: Per juni 2020 zijn ook de obligaties in onze duurzame portefeuilles op duurzaamheid gescreend, inclusief korte rentelooptijd. Enige tijd hebben wij verschillende duurzame obligatiebeleggingen op de voet gevolgd.  Door toegenomen populariteit hebben wij uiteindelijk kunnen vaststellen dat de liquiditeit (verhandelbaarheid) van deze fondsen aanzienlijk is toegenomen en de fondskosten zijn verlaagd. Dat was het moment dat wij besloten deze obligatiebeleggingen op te nemen in onze duurzame portefeuilles.

Last but not least

Het milieu, de sociale omgeving en verantwoordelijk bestuur worden gediend met duurzaam beleggen. Wilt u uw reguliere portefeuille omzetten naar een duurzame variant? Dan staan wij graag voor u klaar. Uiteraard blijven we uw reguliere portefeuille  met onverminderde aandacht beheren als u liever geleidelijk aan meegroeit in onze verduurzaming.


Meer informatie over duurzaam beleggen?

Vorig jaar hebben wij twee blogs gewijd aan duurzaam beleggen:

Heeft u verder nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Frank den Blijker Frank (1966) is vermogensadviseur en partner. Hij overziet het brede plaatje, is positief kritisch, hulpvaardig en stressbestendig.