We hebben de laatste tijd via verschillende e-mails, nieuwsflitsen, blogs en telefoontjes gecommuniceerd over uw portefeuille en de gevolgen van de coronacrisis. Meer dan u van ons gewend bent. Mentale steun in tijden van grote spanningen op de beurs, wordt vaak door onze relaties gewaardeerd. Ik hoop dat u ook deze blog kunt waarderen, waarin ik het een en ander in een breder perspectief plaats en de beurscrisis probeer te relativeren.

Corona is het gesprek van de dag

Vaak gaan deze gesprekken over de verdrietige gevolgen van het coronavirus, vooral de ouderen en de fysiek zwakkeren onder ons hebben grote reden tot zorg. Daarnaast de enorme inzet van de mensen die ervoor zorgen dat ons zorgstelsel op volle toeren draait (en kan blijven draaien) is vaak onderwerp van gesprek.

Maar ook de snelheid waarmee het virus zich verspreidt, heeft ons allen verbaasd. Wat begon als een relatief kleine besmettingshaard, is in zeer korte tijd uitgegroeid tot een pandemie. En gelukkig is er bij de meesten van u waardering voor de wijze waarop onze regering, in samenspraak met het RIVM, deze crisis aanpakt.

Hartverwarmende initiatieven

Hartverwarmend zijn de vele uiteenlopende mooie initiatieven: boodschappen doen voor ouderen en kwetsbaren, spontaan bloemetjes of kaartjes sturen, een vriendelijke glimlach. Maar ook de vele witte t-shirt met rode harten en de knuffelbeertjes voor de ramen, voor alle medewerkers in de zorg en voor kinderen uit de buurt. Of openluchtconcerten voor bejaardenhuizen en sportles vanaf het dak voor bewoners van appartementencomplexen.

Maar ook veel contact loopt nu noodgedwongen via digitale kanalen. Gelukkig leven we in het digitale tijdperk en is het mogelijk met elkaar te communiceren zonder fysiek contact te hoeven leggen. We kunnen Facetimen met dierbaren en relaties die we nu even, of langer, niet mogen bezoeken. We kennen allemaal de verhalen die soms pijnlijk en verdrietig zijn, of gewoon onhandig.

Relativeren in tijden van een beurscrisis

In een eerder blog (Met lange adem, 26 juni 2019) schreef ik over de enorme prestatie van Maarten van der Weijden tijdens het volbrengen van zijn ‘Elfstedenzwemtocht’. Een bijna onmenselijke prestatie waarmee hij veel geld heeft opgehaald voor onderzoek naar de bestrijding van kanker. Ik opende mijn blog met volgende zin.

‘Gezonde mensen hebben duizend wensen, een zieke heeft er slechts één’.

Misschien is het goed deze zin even op ons te laten inwerken. Regelmatig spreek ik mensen die in de situatie zitten dat fysieke of geestelijke gezondheid niet vanzelfsprekend is. Ofwel bij henzelf, dan wel bij een dierbare. Het relativeren van de spanningen op de beurzen gaat deze mensen eigenlijk altijd goed af. Maar ook gezonde mensen zijn verrassend vaak in staat zich te realiseren dat gezondheid boven alles gaat. Hoewel we niet alles moeten relativeren, kunnen we veel van hen leren.

Conclusie

Ik wil absoluut niet de verliezen bagatelliseren die we sinds het uitbreken van de coronacrisis hebben gezien. Met mijn blog probeer ik een en ander alleen in een breder perspectief te plaatsen. Dalingen op de wereldwijde beurzen hebben ertoe geleid dat portefeuilles fors zijn geslonken. Ontzettend vervelend. Wij vertrouwen erop dat er straks ook snel herstel optreedt. De conclusie is en blijft nu niet te verkopen (individuele uitzonderingen daargelaten) en de lange termijnvisie voor ogen te houden.

Uiteraard zijn wij, topcapital en iBeleggen, er voor u om uw vermogen goed te beheren. Professioneel beheer tegen lage kosten voor een optimaal resultaat. Hier zetten wij ons al jaren voor in en zullen dat ook altijd blijven doen.

We wensen u en uw dierbaren een goede gezondheid en een behouden ‘vaart’ toe! Heeft u nog vragen? Twijfel dan niet om contact met ons op te nemen.

Paul Vonk Paul (1962) is vermogensadviseur en partner. Hij kan complexe zaken eenvoudig uitleggen en ziet het als zijn uitdaging onze relaties zoveel mogelijk te 'ontzorgen'.