We kunnen het niet genoeg benadrukken: beleggen doe je voor de lange termijn. We gaan niet over een nacht ijs bij de keuze van indextrackers en marktfondsen en houden ze in principe voor lange tijd in de portefeuille. Na  aankoop van een fonds wordt uw geld aan het werk gezet door de bedrijven waarin u via dit fonds belegt. Het primaire doel is het realiseren van een goed marktrendement met tegelijkertijd een aanvaardbaar risico. Hierbij zijn een grote spreiding en lage kosten belangrijke ingrediënten om uw financiële doelen te realiseren.

De maatschappelijke impact van beleggen

Maar het vermogen dat u belegt heeft natuurlijk ook een maatschappelijke impact. Als belegger hebben we invloed op investeringsbeslissingen en daarmee op de wereld van morgen. De wereld waarin u en uw naasten in de toekomst willen leven is liefst schoon, sociaal en goed bestuurd. Middels de selectie van duurzaam gescreende beleggingen kunnen wij een steentje bijdragen aan deze toekomst.

Tot een aantal jaren geleden was duurzaamheid iets wat geld kostte en wat slechts zeer principiële duurzame beleggers voor lief namen. Inmiddels wordt het belang van duurzaamheid zo breed gedragen dat we die tijd gelukkig achter ons hebben gelaten. Vandaag de dag is het mogelijk om maatschappelijk verantwoord te beleggen mét een grote spreiding én tegen lage kosten.

Regulier beleggen ten opzichte van maatschappelijk verantwoord beleggen

Sinds 2017 bieden wij een maatschappelijk verantwoorde variant aan van al onze portefeuilleprofielen. Nu, inmiddels 2,5 jaar later, hebben wij een vergelijking gemaakt tussen de rendementen van de reguliere en MVO-portefeuilles. Wat blijkt? In 2017 presteerden de MVO-portefeuilles iets minder goed, in 2018 iets beter en afgelopen halfjaar was het rendement ook hoger. Op een beleggingshorizon van meer dan tien jaar is 2,5 jaar nog steeds kort, maar inmiddels vinden we het verantwoord om de conclusie te trekken dat maatschappelijk verantwoord beleggen geen extra geld kost en het qua rendement niet achterblijft ten opzichte van regulier beleggen.

Het aandelendeel van de duurzaam gescreende portefeuilles bestaat vrijwel uitsluitend uit grote aandelen (de zogenaamde large caps, bedrijven die een zeer hoge omzet hebben en vaak al lang bestaan). Dit ten opzichte van onze reguliere portefeuilles, waar ook wordt belegd in small caps. De categorie large caps doet het vaak iets beter in onrustige tijden. Voor obligaties geldt dat de gemiddelde rentelooptijd (de zogenaamde duration) van duurzame obligaties wat langer is. Met een dalende rente (die we vooral dit jaar zagen) profiteren vooral deze langer lopende obligaties. Beide factoren hebben een positief effect gehad op de korte termijn. Op de lange termijn verwachten we geen grote financiële verschillen tussen de reguliere portefeuilles (ook steeds verder verduurzamend) en de MVO-portefeuilles.

Last but not least heeft het milieu, de sociale omgeving en het verantwoordelijk bestuur baat bij een deze vorm van beleggen. Maatschappelijk verantwoord beleggen heeft wat ons betreft de toekomst en geven wij u van harte in overweging!

Meer informatie?

Heeft u vragen over onze MVO-portefeuilles of wilt u meer informatie ontvangen? Laat het ons dan weten. We vertellen u er graag meer over. Neem contact op via +31 (0)20 671 38 70 of info@topcapital.nl.