De wereld van beleggen zit vol onzekerheden én de nodige verrassingen. Waar van veel kanten rekening werd gehouden met een recessie in 2023, smelt dit scenario als ijs in een bak warm water. De angst die onder beleggers heerste is omgezet in hoop door de onverwachts snel en sterk gedaalde inflatie, de snel dalende gas- en olieprijs en het heropenen van de Chinese economie.

Beleggers hebben de hoop dat het bedrijfsleven haar relatief gezonde financiële positie weet vast te houden, dat de rente niet langer hoeft te stijgen en dat er mede daardoor waarschijnlijk eerder sprake zal zijn van een bescheiden economische groei in plaats van de gevreesde economische recessie.

Positieve economische signalen

De laatste economische signalen bevestigen dit beeld tevens, want de werkgelegenheid – ondanks de diverse massaontslagen in met name de ICT-sector – ontwikkelt zich nog steeds buitengewoon positief. Daarnaast blijken de meeste landen geen negatieve economische groeicijfers te laten zien, maar vaker juist een klein plusje en groeit het optimisme onder menige marktpartij. Natuurlijk heeft de recente stevige opleving van de beurzen hier een belangrijk steentje aan bijgedragen.

De snelle koersstijging in januari van aandelen, vastgoed en zelfs obligaties heeft nagenoeg alle marktpartijen positief verrast en legt een mooie en stevige basis onder het beleggingsjaar 2023.

Wereldwijde geopolitieke spanningen

Tegelijkertijd spelen er diverse factoren die de onzekerheid onder beleggers het komend jaar met regelmaat zullen voeden. Met name de wereldwijde geopolitieke spanningen kunnen onverwachts roet in het eten gooien.

Zo lijkt het zeer waarschijnlijk dat Rusland een nieuw offensief zal starten in Oekraïne waardoor de oorlog een nieuwe dynamiek kan krijgen. Door de omvangrijke steun vanuit het Westen kan deze dynamiek nog steeds twee kanten uitgaan, hopelijk dit keer de goede kant. Beide partijen willen hun uitgangspositie voor eventuele toekomstige vredesonderhandelingen zo gunstig mogelijk maken. Kosten noch moeite worden hiervoor gespaard. Ongetwijfeld zullen wij de komende maanden met zeer pijnlijke oorlogsbeelden worden geconfronteerd en ongetwijfeld zullen deze invloed uitoefenen op het sentiment van beleggers.

Passief beleggen blijft wereldwijd stijgen

Het afgelopen jaar onttrokken beleggers maar liefst 230 miljard euro uit hun actief beheerde Europese aandelen- en obligatiefondsen. Daartegenover realiseerden passieve fondsen (zoals indexfondsen en ETF’s) juist een instroom van bijna 120 miljard euro. Het totale aandeel passieve beleggingen in Europa blijft elk jaar stijgen. Wereldwijd bedraagt het belang in indexbeleggingen 38% van alle beleggingen, aldus Morningstar.

Kortom: het vertrouwen van beleggers in passieve beleggingsproducten neemt nog steeds toe. Dat is wat ons betreft volkomen terecht. Goed gespreid beleggen tegen substantieel lagere kosten vormt immers de basis voor succesvol lange termijn beleggen.

Ondernemers stellen investeringen uit

De groei van de kredietverlening aan bedrijven is eind 2022 onverwachts gedaald en duidt erop dat ondernemers hun investeringen blijkbaar even wensen uit te stellen. Geen wenkend perspectief, want investeringen vormen immers de grondstof voor economische groei.

Nederlanders sparen flink

Kortgeleden heeft het CBS bekendgemaakt dat spaarders in 2022 weer een flink bedrag aan hun spaarrekeningen toevoegden. Het totale spaarsaldo is gestegen naar ruim 550 miljard euro. Dat is een toename van ruim 30 miljard euro. De rente die spaarders hierover kregen, was verwaarloosbaar klein. Een veel groter deel van het spaargeld verdampte door de sterk gestegen inflatie.

Door de hoge inflatie zagen spaarders hun koopkracht met circa 45 miljard euro verdampen. Om dit in perspectief te plaatsen: het totale bedrag dat Nederlandse particulieren beleggen bedraagt circa 180 miljard euro.

Sparen is dus nog steeds favoriet onder de Nederlanders, ondanks dat ruimschoots is aangetoond dat de inflatie op middellange termijn beter onder controle gehouden kan worden met beleggen.

Consumentenuitgaven blijven vermoedelijk stabiel

De kurk waarop de economie de laatste tijd voornamelijk drijft, is de consument die ondanks een behoorlijke mate van somberheid toch geld blijft uitgeven. Zo steeg de consumptie in het vierde kwartaal van 2022 licht en worden er veel vakanties geboekt. Al bij al houden consumenten blijkbaar een redelijk vertrouwen in de eigen financiële toekomst.

Aangezien het inkomen van medewerkers, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden in veel Europese landen op peil wordt gehouden, zullen de consumentenuitgaven waarschijnlijk stabiel blijven en daarmee een gunstige invloed uitoefenen op de groei van de economie.

Positieve verwachtingen voor 2023

Voor 2023 wordt op dit moment een bescheiden economische groei verwacht. Veel lokale overheden hebben grootschalige stimuleringsprogramma’s opgezet om de negatieve ontwikkelingen omtrent het klimaat verder terug te dringen. De investeringen die hiermee gepaard gaan zijn dermate groot dat verwacht wordt dat deze een gunstige invloed zullen hebben op de groei van de economie.

Wij zijn als vermogensbeheerder positief gestemd over uw beleggingskansen voor 2023. Telkens weer blijken de westerse economieën zeer wendbaar te zijn en razendsnel in te kunnen spelen op dreigende ontwikkelingen.

Het internationale bedrijfsleven speelt daarin een goede en relevante rol. Het is dit bedrijfsleven waarin u als relatie een aanzienlijk bedrag belegt en op middellange termijn uw voordeel mee doet.


Heeft u vragen of opmerkingen?

Mocht u met een van onze adviseurs van gedachten willen wisselen over de actualiteit? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Peter van der Slikke Peter (1953) is de grondlegger van topcapital. Als gedreven leider inspireert hij zijn teamleden en klanten met presentaties en boeken over de financiële wereld.