Mensen die de krant lezen of het nieuws volgen, zullen regelmatig verward raken. Goed nieuws wordt steeds afgewisseld met slecht nieuws. Niet een enkele keer, maar constant. Beleggers zoeken vaak onbewust houvast in het nieuws. Echter is het belangrijk om te onthouden dat wat slecht nieuws lijkt, voor beleggers niet altijd negatief hoeft te zijn en vice versa.

Slecht nieuws kan goed goed nieuws zijn (of omgekeerd)

Het leven gaat gewoon door, met of zonder inflatie, met of zonder hoge energiekosten, met of zonder een oorlog in Oekraïne en Soedan, met of zonder prijscompensatie, met of zonder een sluitende Nederlandse en Europese begroting.

Wat het extra lastig maakt voor beleggers, is dat goed nieuws niet altijd positief is en slecht nieuws niet altijd negatief. Soms is het juist het tegenovergestelde het geval. Wij leggen het graag uit aan de hand van drie voorbeelden:

1. De Fed (de Amerikaanse Federal Reserve) kan genoodzaakt zijn om de rente te verhogen als de economie extra hard blijkt te groeien en waardoor het risico op een verder stijgende inflatie toeneemt. Het goede nieuws van groei wordt dan overschaduwd door het slechte nieuws van inflatiedreiging en een renteverhoging.

2. Het omgekeerde kan ook het geval zijn, als de economie juist blijkt te stagneren waardoor de Fed de rente gelijk houdt of laat dalen.

3. Dan is er nog de belangrijke rol van verwachtingen van analisten: een winststijging van een bedrijf met 60% kan ogenschijnlijk fantastisch lijken, maar als de beleggingsanalisten in overwegende mate op een stijging hadden gerekend van 85%, kan de beurskoers van dit bedrijf toch flink dalen.

Meevallende bedrijfswinsten

Afgelopen weken maakten veel bedrijven hun cijfers bekend. De resultaten van Microsoft, ExxonMobil, Uber, HSBC, Shell, Chevron, BNP Paribas, UniCredit, Sony, Coca-Cola, Meta (moederbedrijf van Facebook), Amazon en vele anderen bedrijven stegen meer dan verwacht.

Circa 80% van de bedrijven in de S&P 500 presteerden beter dan analisten hadden ingeschat. Ook de autoverkopen en de vakantieboekingen stegen flink. Daarnaast steeg het aantal arbeidsplaatsen in de particuliere sector in de Verenigde Staten (VS) ver boven verwachting.

Veel goed nieuws zou je kunnen zeggen. Toch lijkt het aanhoudende sombere macro-economische nieuws over een dreigende recessie in het najaar de vele positieve bedrijfscijfers te overschaduwen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de negatieve effecten van de wereldwijd stijgende geld- en kapitaalmarktrente. De dalende olieprijs voedt deze recessieangst, vooral omdat de forse productiebeperkende maatregelen door de olieproducerende landen geen verlichting lijken te bieden.

Onrust in bankenland

Hoewel de onrust in de bankensector qua intensiteit wellicht wat is afgenomen, is deze nog steeds aanwezig. Na de overname van First Republic Bank door JPMorgan Chase zijn er nu weer twee andere banken geïdentificeerd als ‘zwakke broeders’, namelijk PacWest en Western Alliance.

Hieruit blijkt wederom het belang van strikte regelgeving en streng toezicht op banken. Blijkbaar bestaat er bij bankbestuurders een diepgewortelde neiging om de grenzen van de wet- en regelgeving op te zoeken en bijbehorende risico’s te bagatelliseren.

Schuldplafond VS

De komende tijd zal de Amerikaanse schuldomvang steeds meer aandacht van de media en daarmee van beleggers opeisen. Het is een regelmatig terugkerend politiek spektakel en eindigt er veelal in dat het schuldplafond wordt verhoogd, nadat er vele tienduizenden ambtenaren geen salaris meer ontvangen. Hierna keert de rust voor zo’n anderhalf tot twee jaar terug.

De vraag is of deze cyclus altijd zo zal blijven of dat de financiële markten op een dag écht ernstig verstoord raken. Democraten en republikeinen komen immers steeds heftiger tegenover elkaar te staan en spelen het spel steeds harder.

Ondervinding is de beste leermeester

Recentelijk hebben we opnieuw geleerd hoe belangrijk het is om een goed gespreide beleggingsportefeuille te hebben, ongeacht de omstandigheden. Individuele aandelen en obligaties zijn namelijk gevoelig voor verschillende gebeurtenissen en kunnen sterk in waarde schommelen. Voor speculatieve beleggers kunnen deze heftige bewegingen een reden zijn om te stoppen met beleggen.

Indexbeleggers daarentegen hebben weinig te vrezen van individuele aandelen en obligaties, omdat een index als het ware ingebouwde schokdempers heeft. Een goede spreiding van beleggingen helpt om extreme schommelingen op te vangen en de risico’s te verminderen.

Waar indexbeleggers echter niet tegen opgewassen zijn, zijn de koersbewegingen van de markt. Elk kalenderjaar blijkt er sprake te zijn van soms forse koersuitslagen. Zo daalden de aandelenkoersen in het coronajaar 2020 (in de maanden maart en april) met ruim 25% om vervolgens in de maanden hierna weer helemaal terug te veren. Het is hierbij goed om te onthouden dat marktschommelingen inherent zijn aan beleggen en er juist voor zorgen dat beleggers op de lange termijn over het algemeen een hoger rendement behalen dan bijvoorbeeld spaarders.


Neem contact met ons op

We begrijpen dat beleggen vragen en zorgen kan oproepen, daarom staan we altijd klaar om u te ondersteunen en te helpen bij het maken van weloverwogen beslissingen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft!

Peter van der Slikke Peter (1953) is de grondlegger van topcapital. Als gedreven leider inspireert hij zijn teamleden en klanten met presentaties en boeken over de financiële wereld.