Het achter ons liggend decennium is voor trouwe en kostenbewuste marktbeleggers een meer dan uitstekende beleggingsperiode geweest. Dat ging overigens niet geheel zonder slag of stoot, integendeel. In deze periode hebben beleggers tal van crises voorbij zien komen en soms met dezelfde vaart weer zien vertrekken. Standvastige beleggers zijn ruimschoots beloond en hebben daardoor het nodige vet op de botten. Maar hoe zal beleggen in het nieuwe decennium eruitzien?

Kansen en bedreigingen

Het nieuwe decennium zal in het teken staan van het streven naar een meer verantwoord omgaan met Moeder Aarde. Zaken als klimaat, milieu, schaarste aan goederen, hergebruik van grondstoffen, energietransitie en dergelijken zullen veel van onze aandacht opeisen. De belegger zal ook rekening moeten houden met blijvende en mogelijk verder oplopende geopolitieke spanningen, financiële herverdelingsvraagstukken en in het verlengde hiervan toenemende sociale onrust.

Nieuwe omstandigheden kunnen bedreigingen veroorzaken, maar zeker ook kansen bieden. De samenstelling van de bedrijvenpopulatie en van de banen zullen naar verwachting ingrijpende veranderingen ondergaan. Wij zijn altijd optimistisch, omdat het verleden dat rechtvaardigt. De mens blijkt vindingrijk, oplossingsgericht, creatief en grensverleggend.

Wat in het nieuwe decennium de meest succesvolle bedrijven of bedrijfstakken zullen zijn om te beleggen, laat zich echter niet eenvoudig raden. Ervaring leert namelijk dat in nieuwe, innovatieve en kansrijke bedrijfstakken, ondernemingen onverwacht snel failliet kunnen gaan. Beleggers kunnen zich tegen dit type risico het beste wapenen door goed gespreid te beleggen.

Spanningen Midden-Oosten

De recente oplopende spanningen tussen de VS en Iran geven alle reden tot zorg. Gekrenkte trots en nationalistische gevoelens kunnen letterlijk een nieuwe oorlog ontketenen. De eerste reactie van Iran getuigt enigszins van terughoudendheid. Hierdoor de-escaleren de spanningen en kan de redelijkheid bij beide partijen de overhand krijgen. Beurzen reageerden aanvankelijk negatief op de aanslag op Soleimani en na de reactie van Iran kwam een stevig herstel.

De olie- en goudprijzen stegen aanvankelijk sterk op basis van recente berichten in de media, maar inmiddels is de dalende trend weer ingezet. Bij een hernieuwde escalatie van het conflict ligt het voor de hand dat de beurskoersen stevig zullen dalen en de olie- en goudprijzen wederom zullen stijgen.

Tegelijk leert het verleden ons dat militaire conflicten in het Midden-Oosten de economische groei in de wereld nauwelijks aantasten en dat aandelenbeurzen in staat zijn zich onverwachts snel en overtuigend te herstellen. Juist om deze reden is het niet verstandig om, al dan niet tijdelijk, uit de markt te stappen.

Macro-economische ontwikkelingen zijn positief

Macro-economisch gezien staan momenteel veel seinen op groen.

  • De lang gehoopte handelsdeal tussen de VS en China lijkt nu binnenkort formeel bekrachtigd te worden. De vicepremier Liu He van China reist hiervoor volgende week naar de VS.
  • De lage rente heeft bovendien een stimulerend effect op de economische groei. De bovengemiddelde toename van de koopkracht zal het consumenten- en producentenvertrouwen eveneens stimuleren.
  • In Duitsland zijn de winkelverkopen in november 2019 verder flink aangetrokken en is de productie van de industrie licht gestegen.
  • De auto-industrie zal daarnaast waarschijnlijk een indrukwekkende herpositionering ondergaan en op grote schaal andersoortige werkgelegenheid creëren. De energietransitie vergt bovendien veel nieuwe omvangrijke investeringen en zal daarmee de groei van nieuwe werkgelegenheid sterk bevorderen.
  • De toeristenindustrie zal tot slot de komende jaren snel blijven groeien met positieve gevolgen voor de economische groei, maar zal tegelijkertijd menige overheid voor grotere dilemma’s plaatsen.

De Wereldbank verwacht uiteindelijk een lichte verzwakking van de wereldwijde economische groei van 2,5% in plaats van de eerdere 2,7%. Al met al geen schokkende cijfers.

Blijf goed gespreid en wereldwijd beleggen

Bovenstaande in ogenschouw nemende zien wij geen enkele reden om van ons beleggingsbeleid en onze aanpak af te wijken. Goed gespreid en marktconform wereldwijd beleggen hebben onze relaties de afgelopen jaren zeer goede rendementen bezorgd. Wij gaan in het nieuwe decennium gewoon door met deze manier van beleggen.


Meer weten over onze beleggingsaanpak? Wij noemen het Slow beleggen.

Peter van der Slikke Peter (1953) is de grondlegger van topcapital. Als gedreven leider inspireert hij zijn teamleden en klanten met presentaties en boeken over de financiële wereld.